Check your progress

 1. Antonio’s father is Canadian but his mother is Italian.
 2. We live in Rochester now, but my brother and I don’t like their new school.
 3. Hello, my name’s Christine. What’s your name? Hi, I’m Caroline.
 4. Karen’s got a really nice sister. Her name’s Patricia.
 5. Jackie and Nigel live in Canterbury now, but our sons are still in London.

 1. Speaks
 2. Watch
 3. Finished
 4. Goes
 5. Listen
 1. There are
 2. There is
 3. Is there
 4. Are there
 5. Are there

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

մթնշաղին-Մութնուլույս, արշալույսի կամ վերջալույսի աղջամուղջ: 

գիտակ-Գիտեցող, իմացող:

ռազմատենչ-Պատերազմ տենչացող:

հետեւեց-հետևել:

ճանկել-Ճանկերով պատռել, ճանկռել:

անզգայացած-երբ մարդնոչմիբան չի զգում:

անժամանակ-Ժամանակից առաջ, վաղաժամ:

անհուսությունից-Անհույս լինելը:

Ընդգծված դարձվածքները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով: մթնշաղ-Աղջամուղջ, վերջալույս, իրիկնաշաղ, մթնաշաղ, մթնալույս, մթնաթաթախ, մթնշող, (հնց.) աղտամուղտ, վերջնաշաղ, լրթնատեսիլ, (բրբ.) ժանգառք, մռւթուլուս, ճրագվառոց: գիտակ-Տեղյակ, իրազեկ, ծանոթ, լավատեղյակ, քաջատեղյակ, քաջածանոթ, լավիմաց, քաջիմաց, ներհուն, ներկուռ, բանիմաց, բանիբուն, հմուտ, գիտուն: ռազմատենչ-  Ռազմամոլ: ճանկել-Հափշտակել, յուրացնել, խլել, զավթել: անզգայացած-  Զգայազրկում, զգայազրկություն: անժամանակ- Անժամ, տարաժամ, տարադեպ, ապաժամ, անպատեհ: անհուսություն-Հուսահատություն, ճարահատություն, հուսալքություն, հուսազրկություն, անբարեհուսություն:

Հեքիաթ երեք եղբոր մասին

Ջոան Ռոուլինգ

Հեքիաթ երեք եղբոր մասին

Մի անգամ երեք եղբայրներ ճանապարհորդում էին։ Քայլում էին մթնշաղին երկար ու ծուռումուռ ճանապարհով։ Ու հասան նրանք գետի, որը խորն էր այնքան, որ քայլքով չես անցնի, ու արագահոս այնքան, որ չես լողա։ Բայց եղբայրները կախարդության արվեստի գիտակ էին։ Թափահարեցին կախարդական փայտիկները, ու կամուրջ հայտնվեց գետի վրա։ Երբ գետի կեսը անցել էին, թիկնոցի մեջ փաթաթվածը կտրեց նրանց ճանապարհը։ Ու Մահը խոսեց եղբայրների հետ։ 

Ճամփորդները միշտ խեղդվում էին գետում, Մահը վրդովված էր, որ չէր ստացել նոր զոհեր, բայց խորամանկեց․ ցույց տվեց, թե հիանում է նրանց հնարամտությամբ, ու ասաց, որ ի նշան իր հիացմունքի՝ եղբայրներից յուրաքանչյուրը պիտի ընդունի մի ընծա իրենից։ Ավագ եղբայրը ռազմատենչ էր։ Նա խնդրեց աշխարհի ամենահզոր կախարդական փայտիկը․ փայտիկ, որի տերը կհաղթի ցանկացած մենամարտում, փայտիկ, որը արժանի է մարդուն, ով հաղթել է Մահվանը։ Ու Մահը պոկեց թանթրվենու ճյուղը, որ աճում էր գետի ափին, սարքեց կախարդական փայտիկ ու տվեց ավագ եղբորը։ Միջնեկ եղբայրը գոռոզ էր։ Որպեսզի էլ ավելի ստորացնի Մահվանը, նա խնդրեց մեռածներին վերակենդանացնելու ուժ։ Ու Մահը վերցրեց գետի մոտ ընկած քարը, տվեց միջնեկ եղբորն ու ասաց, որ այն կարող է մեռածներին հետ բերել։ Հետո Մահը հարցրեց երրորդ՝ փոքր եղբորը` ինչ նա կուզեր։ Փոքրը ամենաիմաստունն էր եղբայրների մեջ, նա չէր վստահում Մահվանը։ Այդ պատճառով նա խնդրեց մի այնպիսի ընծա, որը հագնելով, նա կկարողանա տեղաշարժվել այնպես, որ Մահը չկարողանա հետեւել իրեն։ Մահը այլ ելք չուներ, ստիպված պոկեց սեփական անտեսանելի թիկնոցի մի մասը ու տվեց փոքրին։ Դրանից հետո Մահը մի կողմ կանգնեց ու թույլ տվեց եղբայրներին շարունակել իրենց ճանապարհը, նրանք գնացին՝ խոսելով իրենց հետ պատահած արկածի մասին ու հիանալով Մահվան ընծաներով։ Հետո եղբայրները բաժանվեցին, ու յուրաքանչյուրը գնաց իր ճանապարհով։

Առաջին եղբայրը մոտ մի շաբաթ ճամփորդելուց հետո հասավ մի գյուղի, որտեղ ապրում էր երիտասարդ կախարդը, ում հետ նա վիճել էր։ Բնականաբար, թանթրվենու կախարդական փայտիկով նա չէր կարող պարտվել մենամարտում, որը հետեւեց նրանց հանդիպմանը։ Մեռած կախարդին թողնելով գետնին` նա գնաց հյուրանոց ու սկսեց գլուխ գովել անհաղթ փայտիկի համար, որը ինքը ճանկել է Մահից։ Նույն գիշերը հենց ավագ եղբայրը, խմիչքից անզգայացած, քնեց, մի այլ կախարդ վնասեց նրան ու գողացավ փայտիկը։ Այսպես Մահը տարավ առաջին եղբորը։ Միջնեկ եղբայրը վերադարձավ տուն, որտեղ մենակ էր ապրում։ Հանեց քարը, որը մեռածներին վերականդանացնում է ու երեք անգամ պտտեց ձեռքում․ նրա առջեւ հայտնվեց աղջիկը, ում հետ ուզում էր ամուսնանալ, բայց ով մահացել էր անժամանակ։ Աղջիկը տխուր էր ու սառը, մի տեսակ, մեկուսի։ Չնայած նա վերադարձել էր կյանք, բայց նա չէր պատկանում այդ աշխարհին ու տանջվում էր։ Վերջիվերջո, երկրորդ եղբայրը, անհուսությունից խելագարված, վերջ տվեց իր կյանքին, որպեսզի կարողանա աղջկա հետ լինել։ Այսպես Մահը տարավ երկրորդ եղբորը։ Չնայած Մահը երրորդ եղբորը փնտրում էր տարիներով, այդպես էլ չկարողացավ գտնել նրան։ Ու միայն երբ նա բավականին ծերացել էր, փոքր եղբայրը հանեց անտեսանելի թիկնոցը ու փոխանցեց այն իր որդուն։ Հետո ողջունեց Մահվանը` ասես հին ընկերոջ, ու գնաց նրա հետ ուրախությամբ։ Ու նրանք, ինչպես հավասարը հավասարի, լքեցին աշխարհն այս։

Պարապմուն 50

1.Բացե՛ք փակագծերը և հաշվե՛ք.

 ա) 108 − (108 − 5)=5

բ) − 49 − (−49 + 2)=-2 

գ) − 56 + (−98 + 56)=-98 

դ) 100 − (−5 + 100)=-5 

ե) (79 − 81) − (39 − 81)=40

զ) (−78 + 23) + (27 + 78)=50

է) (−39 + 15) − (5 − 39)=10

ը) (105 − 48) − (62 + 105)=110

2.Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվիճիշտ համեմատում.

ա) ( –4 ) x ( +5 ) < 0, 

բ) ( –2 ) x ( –3 ) x( +4 ) > 5,

գ) ( –9 ) x ( +1 ) x ( +8 ) < 0, 

դ) ( –9 ) x ( –7 ) > ( +7 ) x ( +9 )։

3. Հաշվե՛ք.

ա) 2 x | –11 + 4 | – | +5 – 8 |= + 7- (-13)x2= -12
դ) | 8 – 4 + 2 | x | 7 – 7 |= -2 x 0= 0

բ) 10 x | –2 + 1 | + 6 x | – 4 – 9 |= +3+6x (+5) = +9 x(+5)= +45
ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |= 8: (-30)=-240

գ) | 3 – 4 – 1 | x | 2 + 7 – 12 |= -2 x (-3)=+6
զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|= 30 x (-29)=-870