Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն․ Հայոց լեզվի գրքից կատարի՛ր  հետևյալ առաջադրանքները՝ 243, 244, 245, 246, 247։

Ա

Ամպ-ամպել

Ծաղիկ-ծաղկել

Վար-վարել

Կար-կարել

Երգ-երգել

Ժողով-ժողովել

Օճառ-օճառոտվել

Բ

Գող-գողանալ

Վախ-վախենալ

Քար-քարանալ

Մահ-մահանալ

Մանուկ-մանկանալ

Էջ-իջնել

Մայր-մայրանալ

Գեղեցիկ-գեղեցկանալ

Հպարտ-հպարտանալ

Տգեղ-տգեղանալ

Մեծ-մեծանալ

Փոքր-փոքրանալ

Չար-չարանալ

Չոր-չորանալ

Թարմ-թարմանալ

Խոնավ-խոնավանալ

Սև-սևանալ

Բարձր-բարձրանալ

Մանր-մանրանալ

Ճերմակ-ճերմանալ

Ծանր-ծանրանալ

Բը՛զզ-բզզոց-բզզալ

Դը՛ռռ-դռռոց-դռռալ

Չրը՛խկ-չրխկոց-չրխկալ

Խը՛շշ-խշշոց-խշշալ

Ծիվ-ծիվ-ծվոց-ծվալ

Տը՛զզ-տզզոց-տզզալ

Կը՛ռռ-կռռոց-կռռալ

Թը՛խկ-թխկոց-թխկալ

Մը՛ռռ-մռռոց-մռռալ

Երրորդ-բայ չի դառնում

Ուշ-ուշանալ

Շտապ-շտապել

Մոտ-մոտենալ

Մերձ-մերձանալ

Հեռու-հեռանալ

Դանդաղ-դանդաղել

Հաճախ-հաճախել

Կրկին-կրկնել

Նստ-նստել

Սահ-սահել

Վազ-վազել

Կարդ-կարդալ

Խաղ-խաղալ

Տես-տեսնել

Հաս-հասնել

Հագ-հագնել

Փախ-փախնել

Սառ-սառել, սառչել

Թիռ-թռչել

Թեմա՝ Խառը թվերի համեմատում

Թեմա՝ Խառը թվերի համեմատում

 1. Համեմատե՛ք խառը թվերը
 2. 1 ամբողջ 97/100 և 1 ամբողջ 2/3
 3. 3 ամբողջ 1/10 և 2 ամբողջ 9/10
 4. 20 ամբողջ 5/8 և 21 ամբողջ 1/100
 5. 2 ամբողջ 2/5 և 2 ամբողջ ¾
 6. 4 ամբողջ 6/4 և 4 ամբողջ 5/7
 7. 120 ամբողջ 1/3 և 121 ամբողջ 1/9
 8. Աճման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
 9. 11 ամբողջ 2/3, 5 ամբողջ 3/4, 25 ամբողջ 8/15, 13 ամբողջ 6/7,  5 ամբողջ 1/4, 11 ամբողջ 1/3, 13 ամբողջ 5/7, 25 ամբողջ 9/15

5 ամբողջ 1/4, 5 ամբողջ 3/4, 11 ամբողջ 1/3, 11 ամբողջ 2/3, 13 ամբողջ 5/7, 13 ամբողջ 6/7, 25 ամբողջ 8/15, 25 ամբողջ 9/15

 1. Նվազման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
 2. 4 ամբողջ 11/13, 19 ամբողջ 13/14, 20 ամբողջ 2/7, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 10/13, 20 ամբողջ 5/8, 19 ամբողջ 5/14

20 ամբողջ 5/8, 20 ամբողջ 2/7, 19 ամբողջ 13/14, 19 ամբողջ 5/14, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 11/13, 4 ամբողջ 10/13

 1. Ինչքանո՞վ պետք է մեծացնել 4/9-ը, որպեսզի ստացվի՝
 2. 7/9-3/9
 3. 1-4/9=5/9
 4. 11/12=17/36
 5. 8/5=52/45
 6. Երկու դերձակ մեկ աշխատանքային օրում կատարեցին ամբողջ աշխատանքի ¾-ը, ընդ որում նրանցից մեկը կատարեց ամբողջ աշխատանքի կեսը: Աշխատանքի ո՞ր մասը կատարեց մյուս դերձակը:

Լուծում։ 1/4+1/4+1/4=3/4

Պատ․՝1/4մասը։

 1. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում.
 2. 395 : 8=49․մն․3
 3. 162 : 5=32․մն․2
 4. 977 : 2=488․մն․1
 5. 151 : 2=75․մն․1
 6. Իրարից 750 կմ հեռավորություն ունեցող քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու մեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ էր, մյուսինը՝ 80 կմ/ժ: Ամբողջ ճանապարհի ո՞ր մասը կկազմի նրանց հեռավորթյունը 2 ժ հետո:

Լուծում։ 1) Ճ1=70×2=140կմ 2) Ճ2=80×2=160կմ 3) 750-(140+160)=750-300=450

Պատ․՝ 450կմ։

 1. Մտպահված է մի թիվ: Եթե այդ թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք 89, ապա կստացվի 111 : Գտե՛ք մտապահված թիվը:

Լուծում։ 1) 111+89=200 2) 200-127=73

Պատ․՝ 73