Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք 24.09.2020

1. Հաշվել.

1կգ= 1000 գ

2տ= 2000 կգ

3տ = 30 ց

10սմ = 100 մմ

25մ = 250 սմ

75դմ= 750 մմ

1. Գրիր այն թիվը, որը պարունակում է 1-ին կարգում՝ 5 կարգային միավոր, 3-րդ կարգում՝ 6 կարգային միավոր: 605

2. Թվի գրառության մեջ ինչ է ցույց տալիս յուրաքանչյուր կարգում գրված թվանշանը (գրել դասարանում գրված օրինակի նման):

489347

7-ը ցույց է տալիս, որ միավորների կարգում կա 7 միավոր։

4-ը ցույց է տալիս, որ տասնավորների կարգում կա 4 տասնյակ։

3-ը ցույց է տալիս, որ հարյուրավորների կարգում կա 3 հարուրյակ։

9-ը ցույց է տալիս, որ հազարավորների կարգում կա 9 հազարյակ։

8-ը ցույց է տալիս, որ տասհազավորների կարգում կա 8 տասհազարյակ։

4-ը ցույց է տալիս, որ հրյուրհազարավորների կարգում կա 4 հարյուր հազարյակ։

3. A) Ի՞նչ կկատարվի 1448 թվի հետ, եթե նրա գրության երկրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 0-ով: 1408

b) Ի՞նչ կկատարվի 2368 թվի հետ, եթե նրա գրության չորրորդ կարգում գրված թվանշանը մեծացնենք 5-ով: 7368

Մայրենի

2.Լրացրո՛ւ բաց թողած բառերը:

Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է 362 թվին Տարոն գավառի մայրաքաղաք  գյուղում: Մոտ 389 թվին հաստատվել է Վաղարշապատում, պաշտոնավարել արքունիքում՝ որպես զինվորական գրագիր : Նա հայ ժողովրդին ձուլման վտանգից փրկելու նպատակով ձեռնամուխ է լինում գրերի ստեղծման գործին: Հայոց կաթողիկոսի՝ հետ   երաշխավորությամբ  և հռոմի արքայի հրամանով մի խումբ աշակերտների հետ շրջել է Ամիդ, Սամոսատ,Եդեիսիա քաղաքներում: 389  թվին ստեղծել է հայոց տառերը և վերադարձել  հայրենիք: