Հարցեր և արաջադրանքներ

 1. Կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ ի՞նչ ընդհանուր հատկություններ և հատկանիշներ կան:

Կան, որ կենդանի օրգանիզմներ են այն ամենը ինչ որ բնություն են, մարդն էլ կենդանի օրգանիզմ է: Կա նաև, որ բոլոր կենդանի օրգանիզմներն էլ  ծնե փոխվում են։

 1. Ինչո՞ւմն է շրջակա միջավայրի հետ կենդանի օրգանիզմների կապը:

Այդ կապն իրագործվում է այնքանով, որ կեն­դանի օրգանիզմը շրջակա միջավայրից ստանում է էներգիա և տարբեր նյութեր:

3․ Ի՞նչ է էկոլոգիան:

Միմյանց և շրջակա միջավայրի հետ կենդանի օրգանիզմների կապն ուսուսնասիրում է էկոլոգիան (հունարեն օյկոս բառր նշանակում է տուն կամ կացարան): Սա ել է համարվում էկոլոգիա👇🏽

Այսինքն <պլաստիկ> <ապակի> <թուղթ>։

Լավ ընկերը

Լինում է, չի լինում մի աղջիկ։ Նրա անունն էր Անի։ Անին շատ էր սիրում ճամփորդել և շրջել երկրից երկիր։ Մի օր Անին գնաց դուրս նրա ընկրների հետ խաղալու։ Նրա ընկերները նույնպես սիրում էին ճամփորդել։ Նրանք որոշեցին այս անգամ գնալ Ամերիկա։ Նրանք Ամերիկա գնացին ինքնաթիռով։ 6 ժամ հետո նրանք հասան Ամերիկա։ Նրանք գնացին ման գալու և տեսան մի դուռ։ Որը շատ գեղեցիկ և ծաղկավոր էր։ Նրանց բնականաբար հետաքրքրեց թե ինչ կա այդ դռան ետևում։ Բայց այդ դռան վրա ինչ-որ բան կար գրած բայց նրանք ուշադրություն չդարձրեցին այդ գրածին։ Բայց այդ դռան վրա գրած էր որ (ԱՅՍՏԵՂԻՑ ԴՈՒՐՍ ԿԳԱ ԱՅՆ ՄԱՐԴԸ ՈՎ ՈՐ ԽԵԼԱՑԻ Է)։ Նրանք արդեն ուզում էին մտնել բայց Անին ուշադրություն դարձրեց այդ դռան վրա գրածին, և ասաց․

-Այնտեղ չի կարելի մտնել։ Բայց իր ընկերները նրան չլսեցին և գնացին։

-Ոչ դու մեզ խաբում ես այստեղ ոչմիբան չկա գրած։ Ասացին նրանք։

Ու այդպես նրանք մտան այդ դռան մեջ և գլորվեցին ինչ-որ տեղ, որտեղ ամենինչը գեղեցիկ և ծաղկավոր էր։ Նրանցից մեկը զարմացավ և ասաց․

-Երեխեք իսկ հիմա ոնց ետ վերադառնանք։

-Մի ձև դուրս կգանք ելի։ Ասաց նրանցին մեկը։

-Չեք ուզում դուրս գալ մենք վաղը պետք է ետ դառնանք մեր քաղաք։

-Հա լավ։ Ասացին նրանք։

-Լավ գնացեք կորեք ես ետ եմ վերադառնում Անիի մոտ։

-Գնա։ Ասացին նրանք և ցրվեցին տարբեր տեղերով։

Ասյան այյսինք այդ աղջիկը գնաց, որ վերադառնա։ Մի քանի ժամ տառապանքից հետո նա հոգնեց և հասկացավ, որ ճար չկա պետք է գնա գտնի իր ընկերներին և նրանք միասին լուծեն այս խնդիրը։ Անին այս ամենը լսում էր վերևից և մտածում էր թե ինչպես օգնի իր ընկերներին։ Նա, որոշեց, որ պետք է գնա և պարան բերի։

-Պարանը հաստատ կոգնի և իմ ընկերները ետ կգան։ Ասաց նա ուրախ և գնաց պարանի ետևից։

5 րոպե հետո նա ետ վերադարձավ պարանը դեռքին։ Նա կանչեց իր ընկերներին բայց առձագանք չկար։ Նա շատ անհանգստացավ և որոշեց որ նա նաև պետք է մի լավ գոռա, որ իր ընկերները նրան լսեն և նա օգնի նրանց։

Մի քանի րոպե հետո Անին սկսեց անհանգստանալ, որովհետև այդքան ժամանակ իր ընկերներից առձագանք չկար։

Մի քանի ժամ հետո արդեն գիշեր էր և նա լսեց իր ընկերների ձայնը։ Փաստորեն Ասյան կարողացավ գտնել իր ընկրենրին և նրանք ասացին։

-Անի արի մեզ օգնիր մենք չենք կարողանում այստեղից դուրս գալ։

Անին ուրախացավ և բարձացրեց իր ընկերներին և նրանք Անիին ասացին․

-Անի կներես, որ մենք քեզ չլսեցինք և միանգամից մտանք այդ դռան մեջ։

Անին իհարկե ներեց իր ընկերներին և նրանք մյուս օրը գնացին իրենց քաղաք։

Homework

Where is my ticket?

An old writer who is very popular in England is traveling by train. When the ticket-inspector comes and asks him for his ticket, the old writer begins to look for it in his pockets, in his bag and suitcase but cannot find it.

” I can wait,” the ticket-inspector says, who knows the writer very well. “I can come again at the next station. “but at the next station, it is just the same. The old writer can not find the ticket.

“That’s all right,” the ticket-inspector says. “That’s all right”.

“Oh, but I must find my ticket,” says the man. “I want to know where I am going to.”

Անծանոթ բառեր

ticket- տոմս

popular-հայտնի

ticket-inspector-տոմսավաճառ

pocket-գրպան

suitcase-ճամպրուկ

next station-հաջորդ կանգառ

Տեղադրեք a, an, the որտեղ անհրաժեշտ է։

It was a nice place with green trees near the river.  The boys are playing football in the yard. They spoke much about modern literature and art. I have an idea of going for a walk as far as the station. Shall we go to London by train or by bus.

Գրիր փոքրիկ պատում օգտագործելով այս բառերը, վերնագրում եք ձեր պատումը:

boat-նավակ, journey-ճանապարհորդություն, զբոսանք, hiking-արշավել, քայլել, to go in far-հեռու գնալ, to travel-ճանապարհորդել, team-խումբ, to see off-ուղեկցել,  plane-ինքնաթիռ, passenger-ուղևոր, to agree-համաձայնվել, airport-օդանավակայան, trip-ճամփորդություն, to try on-փորձարկել, to fly-թռնել, heavy-ծանր, carriage-վագոն, port-նավահանգիստ,  leave-մեկնել, catch-բռնել, comfortable-հարմարավետ, possible-հնարավոր, seat-նստատեղ, suitcase-ճամպրուկ, ticket-տոմս, station-կայարան, կայան train-գնացք, railway-երկաթուղի

My holidays

Last summer we decided to spend our holidays traveling to different cities. We wanted to see as many places as possible in two weeks. So we started our journey with my mother and brother. We bought tickets, took our suitcase and caught a taxi to the airport. We wanted to leave for Moscow to visit my eldest brother, who lives there. It was comfortable to fly by plane. We spent a few days in Moscow, then we left for St.Petersburg by train. There were a lot of passengers at the railway station and we even met my cousin there. He agreed to join us and took a seat next to us, so we spent a good time in the carriage as it was fun to travel with a big team. We decided to try on other trips together when we are back in Armenia, for example to go hiking. We enjoyed our holidays very much.        

Նախադասությունները գրեք անցյալ, ներկա շարունակական, ապառնի ժամանակաձևերով:

1. They go to the cinema every Sunday.

Անցյալ-They went to the cinema every Sunday.

Ներկա շարունակական-They are going to the cinema.

Ապառնի-They will go to the cinema every Sunday.

2. She eats ice-cream in summer.

Անցյալ-She ate ice-cream in summer.

Ներկա շարունակական-She is eating ice-cream.

Ապառնի-She will eat ice-cream in summer.

3. The boys play football in the yard.

Անցյալ-The boys played football in the yard.

Ներկա շարունակական-The boys are playing football in the yard.

Ապառնի-The boys will play football in the yard.

4. The children have got five lessons at school.

Անցյալ-The children had got five lessons at school.

Ներկա շարունակական-ներկա շարունակական չունի։

Ապառնի-The children will have got  five lessons at school.

5. Jane usually goes to bed at 10 o’clock.

Անցյալ-Jane usually went to bed at 10 o’clock.

Ներկա շարունակական-Jane is usually going to bed at 10 o’clock.

Ապառնի-Jane will usually go to bed at 10 o’clock.

Going to a show

-Hello, Sara let’s go to the movie or to the show

-Hello, Ok. I like movies and shows. What do you suggest?

-I know that there is a drama in the cinema.

-Oh, no, It must be pretty boring. Let’s go to the theater, there is a wonderful musical. The actress is very attractive.

-Ok. Let’s go.

-Hello, can we have two tickets?

-Yes, of course, here you are.

-How much I must pay for the tickets?

-10$

-Thank you.

-Sorry we can’t find our seats, can you show us?

-Yes, here are your places` 12,13.

-Thank you.

-I like this musical. It is so amazing.

-I agree. Now after having a wonderful time here, why don’t we go to some cozy, quiet place?

-I would like to.

-Ok, let’s go.

My holidays🌈✨

Last summer we decided to spend our holidays traveling to different cities. We wanted to see as many places as possible in two weeks. So we started our journey with my mother and brother. We bought tickets, took our suitcase and caught a taxi to the airport. We wanted to leave for Moscow to visit my eldest brother, who lives there. It was comfortable to fly by plane. We spent a few days in Moscow, then we left for St.Petersburg by train. There were a lot of passengers at the railway station and we even met my cousin there. He agreed to join us and took a seat next to us, so we spent a good time in the carriage as it was fun to travel with a big team. We decided to try on other trips together when we are back in Armenia, for example to go hiking. We enjoyed our holidays very much.  

21․04․2022 ինքնաստուգում

 1. Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի
  • 7/12, 9/4, 1/3 7/12, 27/12, 4/12
  • 4/5, 11/10, 7/15 24/30, 33/30, 14/30
  • 9/14, 25/21 և 1/28 54/84, 100/84, 3/84
  • 1/6, 11/30 և 111/18 15/90, 33/90, 555/90
 2. Գումարե՛ք կոտորակները
  • 8/35+9/35=17/35
  • 38/93+16/93+105/93=159/93
  • 5/72+5/6=5/72+60/72=65/72
  • 1/12 + 5/8=2/24+15/24=17/24
 3. Բազմապատկե՛ք կոտորակները
  • 4/5 x 7/8=28/40
  • 1 x 12/47=12/47
  • 18/5 x 2/3=36/15
  • 14/9 x 3/4=42/36
 4. Համեմատե՛ք կոտորակները
  • 14/8 < 5/14
  • 4/7 < 8/7
  • 1 < 8/7
  • 15/17 < 14/7
 5. Ուղղանկյան լայնությունը 7/2 սմ է, իսկ երկարությունը լայնությունից 5 անգամ մեծ է: Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:
  Լուծում
  1. 5×7/2=35/10 2. (2×7/2)+(2×35/10)=14/2+70/10=140/10 3. 7/2×35/10=245/20
  Պատ.՝ պարագիծ=140/10 սմ
  Մակերես=245/20 սմ