Մարտ

Գարունը արթնացավ, որպեսի ծառերը և խոտերը ծաղկեն

Արդնացան, ուրախացան

Այո, ուրախացան, որովհետև բոլոր ծաղիկները քնած էին իսկ հիմա արդնացան

Որ քաղեն <ուտել>

Բալենին նրանց ուրախացրեց, որովհետև ոչմեկ չեր ուզում, որ նրանք վերցնեն նրանց ցորենը