21․04․2022 ինքնաստուգում

 1. Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի
  • 7/12, 9/4, 1/3 7/12, 27/12, 4/12
  • 4/5, 11/10, 7/15 24/30, 33/30, 14/30
  • 9/14, 25/21 և 1/28 54/84, 100/84, 3/84
  • 1/6, 11/30 և 111/18 15/90, 33/90, 555/90
 2. Գումարե՛ք կոտորակները
  • 8/35+9/35=17/35
  • 38/93+16/93+105/93=159/93
  • 5/72+5/6=5/72+60/72=65/72
  • 1/12 + 5/8=2/24+15/24=17/24
 3. Բազմապատկե՛ք կոտորակները
  • 4/5 x 7/8=28/40
  • 1 x 12/47=12/47
  • 18/5 x 2/3=36/15
  • 14/9 x 3/4=42/36
 4. Համեմատե՛ք կոտորակները
  • 14/8 < 5/14
  • 4/7 < 8/7
  • 1 < 8/7
  • 15/17 < 14/7
 5. Ուղղանկյան լայնությունը 7/2 սմ է, իսկ երկարությունը լայնությունից 5 անգամ մեծ է: Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:
  Լուծում
  1. 5×7/2=35/10 2. (2×7/2)+(2×35/10)=14/2+70/10=140/10 3. 7/2×35/10=245/20
  Պատ.՝ պարագիծ=140/10 սմ
  Մակերես=245/20 սմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s