09-10.03.2022

Թեմա՝ Կոտորակների բաժանում

Կոտորակների բաժանում

 1. Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում.
  • 3/8 : 7/4=3/8×4/7=3/14
  • 20/3 : 13/36=20/3×36/13=240/13
  • 9/35 : 3/7=9/35×7/3=3/5
  • 121/63 : 11/9=121/63×9/11=11/7
 2. Կատարե՛ք բաժանում.
  • 5/21 : 15/7=5/21×7/15=1/9
  • 18/25 : 6/75=18/25×75/6=9
  • 56/69 : 8/23=56/69×23/8=7/3
  • 11/72 : 5/24=11/72×24/5=11/15
 3. Կատարե՛ք բաժանում
  • 3 : 4/7=3/1×7/4=21/4
  • 12 :3/8=12/1×8/3=32
  • 8:5/12=8/1×12/5=96/5
  • 81:9/10=81/1×10/9=90
  • 12 : 48/17=12/1×17/48=17/4
  • 15 : 35/16=15/1×16/35=48/7
 4. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
  • 5/6 x 23/10 = 23/12
  • 8/9 x 27/4 = 18/3
  • 25/6 x 9/20 = 30/16
  • 14/5 = 7/10 x 4/1
  • 32/21 = 66/49 x 112/99
  • 45/16 =15/44 x 33/4
 5. Գտե՛ք այն թիվը, որի՝
  • ½-ը հավասար է ¾-3/2
  • 5/9-ը հավասար է 2/3-ի-6/5
  • 36/11-ը հավասար է 5/2-ի-55/72
  • 7/3-ը հավասար է 125/91-ի-
 1. Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում և արդյունքը ստուգե՛ք բազմապատկումով.
  • 2/7 : 3/49
  • 8/25 : 4/5
  • 6/44 : 3/11
  • 144/45 : 12/9
 2. Երբ նավակն անցավ նավամատույցների հեռավորության 2/7-ը, մինչև ճանապարհի կեսին հասնելը նրան մնաց անցնելու ևս 21 կմ: Գտե՛ք նավամատույցների հեռավորությունը:
 3. Կատարե՛ք գորողությունները.
  • 5/11 : 75/22 + 4/3 x 7/5 – 2/3 : 5/7=16/15
  • 72/25 : 24/15 + 7/30 x 6/7 + 33/2 x 16/5=274/5
  • 10/3 : 15/4 + (3/7 + 13/35) x 21/2=5/312
  • (16/3-9/15) : 8/5 + (17/4 – 15/8) : 38/11=3325/912

Ուսումնական պլան

Արևելյան դպրոց

Սուվորողի անհատական ուսումնական պլան 4-5-րդ դասարան։

Անուն Մարիաննա ազգանուն Խաչատրյան

Ընտրությամբ գործունեության խումբը՝ Կինո ֆոտո

լրացուցիչ կրթություն(դասերից հետո) չեմ գնում

երկարացված օրվա ծառայություն՝ Օգտվում եմ

կրթահամալիրի տրանսպորտային ծառայություն/ երթուղու համարը/՝ 29

5th grade

March

Բայերը գրեք ներկա անորոշ ժամանակով, հիշեք, որ 3֊րդ դեմք եզակի թվում բային ավելանում է ֊s, -es-վերջավորությունը։ օրինակ` He plays the piano.

1. I love (love) you.

2. Ron speaks (speak) serious.

3. She goes (go)  to school every day.

4. We like (like) tomatoes.

5. The boy wants (want) to play.

6. You need (need) to sleep.

7. They agrees (agree) with me.

8. She haers (hear) something strange.

9 Emma looks (look) sad.

10. David knows (know) how to fix a car.

 • Հետևյալ նախադասությունները դարձրեք հարցական, ժխտական (անցյալ ժամանակ֊Past tense, օրինակ` They played. Did they play? They didn’t play.

1. They worked in the garden.

Did they work in the garden?

They didn’t work in the garden.

2. I was a student.

Was I a student?

I wasn’t a student.

3. We made a cake.

Did we make a cake?

We didn’t make a cake.

4. They saw a big car.

They see a big car?

They didn’t see a big car.

5. You had a dog.

Did you have a dog?

You didn’t have a dog.

 • Հետևյալ նախադասությունները գրեք ներկա շարունակական /Present continuous/ և ապառնի / Future tense/ ժանակակաձևերով։Ուշադիր եղեք հուշող բառերին` now- հիմա, tomorrow- վաղը, օրիկնակ` I am working now.  You will go to the cinema tomorrow.

1. I /water/ the flowers now. I’m watering the flowers now.

2. Tomorrow the /visit/ us. Tomorrow they will visit us.

3. What …you /do/ now? What are you doing now?

4. We /read/the text tomorrow. We will read the text tomorrow.

 • Ընտրեք ճիշտ տարբերակը much, many, հիշեք հաշվելի գոյականների հետ գործածում ենք many, անհաշվելիների հետ` much
 • Օրինակ` many books  բայց` much water

1. Jane hasn’t got much/ many time.=many

2. Do you know much/many words in English?=many

3. He didn’t eat much/many meat.=many

4. There isn’t much/many butter in the fridge.=many

5. How much/many eggs did the hens lay?=many

6. Samantha has as much/many money as Bruce.=many

7. How much/many lessons do you have on Mondays?=many

8. There was too much/many noise in the streets.=much

9.I cannot see much/many stars in the sky tonight.=much

10. Do you have much/many friends abroad?=many

(8)

Ես իմ անուշ Հայաստանի

Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում,
Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն եմ սիրում,
Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման,
Ու նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պա՛րն եմ սիրում։

Սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե,
Արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ,
Մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև,
Ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քա՛րն եմ սիրում։

Ո՛ւր էլ լինեմ — չե՛մ մոռանա ես ողբաձայն երգերը մեր,
Չե՜մ մոռանա աղոթք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր,
Ինչքան էլ սո՜ւր սիրտս խոցեն արյունաքամ վերքերը մեր —
Էլի՛ ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան — յա՛րն եմ սիրում։

Իմ կարոտած սրտի համար ո՛չ մի ուրիշ հեքիաթ չկա․
Նարեկացու, Քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա․
Աշխա՛րհ անցի՛ր, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա․
Ինչպես անհաս փառքի ճամփա՝ ես իմ Մասիս սա՛րն եմ սիրում։

(Բառարան)

Սազ

Ողբանվագ

Լացակումած

Արնանման

Հեզաճկուն

Անհյուրընկալ

Երկաթագիր

Արյունաքամ

Արնավառ

Ես ընտրել եմ այս բանաստեղծությունը, որովհետև այս բանաստեղծությունը շատ գեղեցիկ հնչուններ ունի և շատ գեղեցիկ բանաստեղծություն է։