16-18.03.2022

 1. Համեմատե՛ք խառը թվերը
  • 1 ամբողջ 97/100 > 1 ամբողջ 2/3=
  • 3 ամբողջ 1/10 > 2 ամբողջ 9/10=
  • 20 ամբողջ 5/8 < 21 ամբողջ 1/100=
  • 2 ամբողջ 2/5 < 2 ամբողջ ¾=
  • 4 ամբողջ 6/4 > 4 ամբողջ 5/7=
  • 120 ամբողջ 1/3 < 121 ամբողջ 1/9=
 2. Աճման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
  • 11 ամբողջ 2/3, 5 ամբողջ 3/4, 25 ամբողջ 8/15, 13 ամբողջ 6/7,  5 ամբողջ 1/4, 11 ամբողջ 1/3, 13 ամբողջ 5/7, 25 ամբողջ 9/15

5 ամբողջ 1/4, 5 ամբողջ 3/4, 11 ամբողջ 1/3, 11 ամբողջ 2/3, 13 ամբողջ 5/7, 13 ամբողջ 6/7, 25 ամբողջ 9/15

 1. Նվազման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
  • 4 ամբողջ 11/13, 19 ամբողջ 13/14, 20 ամբողջ 2/7, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 10/13, 20 ամբողջ 5/8, 19 ամբողջ 5/14

20 ամբողջ 5/8, 20 ամբողջ 2/7, 19 ամբողջ 13/14, 19 ամբողջ 5/14, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 11/13, 4 ամբողջ 10/13

 1. Ինչքանո՞վ պետք է մեծացնել 4/9-ը, որպեսզի ստացվի՝
  • 7/9=3/9
  • 1=3/8
  • 11/12=7/5
  • 8/5=4/4
 2. Երկու դերձակ մեկ աշխատանքային օրում կատարեցին ամբողջ աշխատանքի ¾-ը, ընդ որում նրանցից մեկը կատարեց ամբողջ աշխատանքի կեսը: Աշխատանքի ո՞ր մասը կատարեց մյուս դերձակը:
 3. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում.
  • 395 : 8=49․մն․375
  • 162 : 5=32․մն.4
  • 977 : 2=488․մն․5
  • 151 : 2=75․մն․5
 4. Իրարից 750 կմ հեռավորություն ունեցող քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու մեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ էր, մյուսինը՝ 80 կմ/ժ: Ամբողջ ճանապարհի ո՞ր մասը կկազմի նրանց հեռավորթյունը 2 ժ հետո:
 5. Մտպահված է մի թիվ: Եթե այդ թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք 89, ապա կստացվի 111 : Գտե՛ք մտապահված թիվը:

Լեզվական աշխատանք

Բահ-ով

Մկրատ-ով

Ավելացրել եմ ով։

Երգ-ով

Աշխարհ-ով

Ընկերներ-ով

Շարժումներ-ով

Ավելացրել եմ ով։

Ամեն առավոտ դպրոց եմ գնում։

Մի մեքենա մոտեցավ մեր դպրոցին։

Այսօր Արան վերջինը դուրս եկավ դպրոցից։

Մեր դպրոցով բոլորս էլ հիանում ենք։

Ես ու քույրս սովորում ենք դպրոցում։

Ծովափ-ին

Մահճակալ-ին

Անդունդի եզր-ին

Գետի ափ-ին

Անտառի բացատ-ին

Անկողին-ում

Հիվանդանոց-ում

Ավելացրել եմ ին և ում։

Անտառում շատ մութ է և լուռ։

Անտառի մեջ շատ կենդանիներ կան։