09-10.03.2022

Թեմա՝ Կոտորակների բաժանում

Կոտորակների բաժանում

 1. Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում.
  • 3/8 : 7/4=3/8×4/7=3/14
  • 20/3 : 13/36=20/3×36/13=240/13
  • 9/35 : 3/7=9/35×7/3=3/5
  • 121/63 : 11/9=121/63×9/11=11/7
 2. Կատարե՛ք բաժանում.
  • 5/21 : 15/7=5/21×7/15=1/9
  • 18/25 : 6/75=18/25×75/6=9
  • 56/69 : 8/23=56/69×23/8=7/3
  • 11/72 : 5/24=11/72×24/5=11/15
 3. Կատարե՛ք բաժանում
  • 3 : 4/7=3/1×7/4=21/4
  • 12 :3/8=12/1×8/3=32
  • 8:5/12=8/1×12/5=96/5
  • 81:9/10=81/1×10/9=90
  • 12 : 48/17=12/1×17/48=17/4
  • 15 : 35/16=15/1×16/35=48/7
 4. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
  • 5/6 x 23/10 = 23/12
  • 8/9 x 27/4 = 18/3
  • 25/6 x 9/20 = 30/16
  • 14/5 = 7/10 x 4/1
  • 32/21 = 66/49 x 112/99
  • 45/16 =15/44 x 33/4
 5. Գտե՛ք այն թիվը, որի՝
  • ½-ը հավասար է ¾-3/2
  • 5/9-ը հավասար է 2/3-ի-6/5
  • 36/11-ը հավասար է 5/2-ի-55/72
  • 7/3-ը հավասար է 125/91-ի-
 1. Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում և արդյունքը ստուգե՛ք բազմապատկումով.
  • 2/7 : 3/49
  • 8/25 : 4/5
  • 6/44 : 3/11
  • 144/45 : 12/9
 2. Երբ նավակն անցավ նավամատույցների հեռավորության 2/7-ը, մինչև ճանապարհի կեսին հասնելը նրան մնաց անցնելու ևս 21 կմ: Գտե՛ք նավամատույցների հեռավորությունը:
 3. Կատարե՛ք գորողությունները.
  • 5/11 : 75/22 + 4/3 x 7/5 – 2/3 : 5/7=16/15
  • 72/25 : 24/15 + 7/30 x 6/7 + 33/2 x 16/5=274/5
  • 10/3 : 15/4 + (3/7 + 13/35) x 21/2=5/312
  • (16/3-9/15) : 8/5 + (17/4 – 15/8) : 38/11=3325/912

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s