Խառը թվեր

 1. Թվերի գումարը գրի առեք խառը թվի տեսքով
 2. 2 + 6/7=2(6/7)
 3. 5 + ¼=5(1/4)
 4. 9 + 2/5=9(2/5)
 5. 1 + 8/9=1(8/9)
 6. 15 + 11/12=15(11/12)
 7. 104 + 3/7=104(3/7)
 8. Խառը թիվը ներկայացրե՛ք բնական թվի և կանոնավոր կոտորակի տեսքով
 9. 3 ամբողջ 4/5
 10. 21 ամբողջ ½
 11. 8 ամբողջ 11/12
 12. 32 ամբողջ ¾
 13. 1 ամբողջ 103/125
 14. 200 ամբողջ 344/625
 15. Խառը թիվը ներկայացրե՛ք անկանոն կոտորակի տեսքով.
 16. 18 ամբողջ 3/7
 17. 2 ամբողջ 1/3
 18. 7 ամբողջ 5/9
 19. 25 ամբողջ ¾
 20. Անկանոն կոտորակը վերածե՛ք խառը թվի
 21. 375/18
 22. 19/2
 23. 49/3
 24. 219/5
 25. 34/7
 26. 881/18
 27. 600/13
 28. 25/4
 29. Համեմատե՛ք թվերը՝ ներկայացնելով խառը թվի և անկանոն կոտորակի տեսքով.
 30. 3 ամբողջ 2/5 և 2 ամբողջ ½
 31. 4 ամբողջ ¼ և 4 ամբողջ ¾
 32. 7 ամբողջ 11/12 և 8 ամբողջ 11/12
 33. 5 ամբողջ 19/20 և 5 ամբողջ 18/19
 34. Խառը թվերը վերածելով անկանոն կոտորակների՝ կատարե՛ք գումարում.
 35. 2 ամբողջ 3/5 + 2/5
 36. 7 ամբողջ 4/9 + 5/9
 37. ¼ + 3 ամբողջ 5/16
 38. 5/6 + 4 ամբողջ 7/18
 39. Ուղղանկյան լայնությունը 2 սմ է, իսկ երկարությունը՝ 3/5 սմ-ով ավելի: Որքա՞ն է ուղղանկյան պարագիծը:
 40. Ուղղանկյան պարագիծը 10 սմ է, նրա կողմերից մեկի երկարությունը ¾ սմ: Որքա՞ն  են ուղղանկյան մյուս կողմերի երկարությունները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s