12.10.2021

 1. Գտե՛ք արտադրյալը
 • 189 x 563 =106.407
 • 567 x 1239 =702․513
 • 9584 x 657 =6․316․688
 • Բազմապատկե՛ք հետևյալ թվերը.
 • 1172 x 9008 =105․467․376
 • 376 x 40503=15․229․128
 • Կատարե՛ք բազմապատկում
 • 1024 x 9648=9.879.552
 • 5678 x 1234 =7.006.652
 • 3000 x 1000 =3․000․000
 • Առաջին հացթուխը, 4 ժամ աշխատելով, երկրորդից 20 հացով ավելի թխեց: 1 ժամում քանի՞ հաց է թխում առաջին հացթուխը, եթե երկրորդը 1 ժամում թխում է 10 հաց:
 • Լուծում։ 1) 10×4=40 2) 40+20=60 3) 60:40=15
 • Պատ․՝ 15 հաց։

11.10.2021

 1. Բազմապատկեք կարգային միավորները
 • 100 x 1000000 =100.000.000
 • 1000 x 10 x 1000=10.000.000
 • 10 x 100 x 1000 x 10000=10.000.000.000
 • Բազմապատկե՛ք թվերը.
 • 3289 x 100000 =328.900.000
 • 1000 x 3807 =3.807.000
 • 370 x 1000000 =370.000.000
 • 4375 x 100 =437.500
 • Համեմատե՛ք ամենափոքր երկնիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի արտադրյալը ամենամեծ երկնիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի արտադրյալի հետ:
 • Լուծում։
 • 1) 10×999=9.990
 • 2) 99×100=9.900
 • 3) 9.990>9.900
 • Երկու անոթներում կա 18 լ ջուր: Երբ առաջին անոթից երկրորդի մեջ լցրին 1 լ ջուր, անոթներում եղած ջրի քանակությունները հավասարվեցին: Քանի՞ լիտր ջուր կար ամեն մի անոթում:

Պատ․՝ Աարջինում-10լ։ Երկրորդում-8 լ։

06.10.2021

Թեմա՝ Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը և նրա բացահայտումը

 1. Ներկայացրեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով և գումարե՛ք թվերը.
 • 2372 և 1007=2000+300+70+2+1000+7=3000+300+70+9=3379
 • 5941 և 3028=5000+900+40+1+3000+20+8=8000+900+60+9=8969
 • 63451 և 22547=60000+3000+400+50+1+20000+2000+500+40+7=80000+5000+900+8=85908
 1. Հաշվե՛ք` օգտագործելով գումարման հաշվեկանոնը.
 • 93 725 + 698911=90000+3000+700+20+5+600000+90000+8000+900+10+1=690000+93000+8700+920+15+1=792636
 • 65417 + 41136=
 • 593795 + 89000397=
 1. Կատարե՛ք գումարում.
 • 3207 + 8034=11241
 • 9999 + 1111=1110
 • 23051 + 4158=27209
 • 77528 + 19056=96584

Թեմա՝ Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը և նրա բացահայտումը

324+768=1092

324=3×100+2×10+4×1

768=7×100+6×10+8×1

Գրեք որև է երկու եռանիշ թիվ որոնց գումարը եռանիշ է և երկու եռանիշ թիվ որոնց գումարը քառանիշ է։

222+333=555

900+100=1000

Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք <>=

3x(18-9)+6×7<24:3:2+91

(51-3)x2-30>105:3-2x(17-3)+5

Աղջիկը երկու տարեկան է։ Հայրը նրանից մեծ է 30տարով։ Քան՞ի անգամ է հայրը մեծ աղջկանից։ Հայրը քան՞ի տարեկան կլինի 4 տարուց։

Հայր-30 տարեկան

Աղջիկ-6 տարեկան

Լեզվական աշխատանք 44, 47, 48, 53

Տհաճ-Անախորժ պատմության մեջ ընկանք։

Պայծառ-Ծաղիկների բույրը ինձ մի երգ է հիշեցնում։

Հոտ-Միալար անձրևներից ու մառախուղից հետո վերջապես մի արևոտ օր բացվեց։

Դեմք-Արևելցի կինն ինչո՞ւ է ծածկում երեսը։

Հավաքել-Զորքը պաշարել էր բերդն ու սպասում էր հրամանի։

Շրջապատել-Դեմք-Թագավորը ժողովել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրը)ասի։

Ջարդել, կոտրել, կտոր-կտոր անել, փշրել, կոտրատել։

Հավաքել, կուտակել, ամբարել, ժողովել։

Հասկանալ, կռահել, պարզել։

Պահել, պատսպարել, ծածկել։

05.10.2021

Պարապմունք՝ 17-րդ

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 1. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 25 x 2 + 25 x 3 + 25 x 5 =25x(2+3+5)=25×10=250
 • 32 x 16 + 32 x 4 + 32 x 5 =32x(16+4+5)=32×25=800
 • 657 x 33 + 657 x 67=657x(33+67)=657×100=65700
 1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն
 • 4 x 25=4x(5×5)=100
 • 11 x 36=11x(6×6)=396
 • 5 x 92=5x(46×2)=460
 1. Սյունեն գրեց մի թիվ և բազմապատկեց այն 7-ով, ապա նույն թիվ բազմապատկեց 10-ով: Արդյունքները գումարելով նա ստացավ 85: Ո՞ր թվերն էր գրել Սյունեն: Պատ․՝ 5

04.10.2021

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 1. Օգտագործելով բաշխական օրենքը՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 130 x 78 + 70 x 78=(130+70)x78=15600
 • 388 x 99 + 12 x 99=(388+12)x99=3600
 • 657 x 33 + 657 x 67=(33+67)x657=65700
 1. Արտադրիչներից մեկը ներկայացնելով որպես երկու թվերի գումար՝ հաշվումները կատարե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 4 x 25=4x(20+5)=100
 • 11 x 36=10x(1+30+6)=396
 • 5 x 92=5x(90+2)=460
 1. Կատարե՛ք գործողությունները օգտագործելով օգտագործելով բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ
 • 66 x 432 + 66 x 97=(432+97)x66=34914
 • 73 x 205 + 73 x 56=(205+56)x73=19053

Եղիշե Չարենց «Ես իմ անուշ Հայաստանի»

Առաջադրանքներ

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր: Ողբանվագ-երաժշտություն, երկաթագիր-հայերեն գրերի հին ձևը։
 2. ողբանվագ, հնամյա, լուսապսակ բառերը բաժանիր բաղադրիչների, յուրաքանչյուրի դիմաց գրիր տեսակը ըստ կազմության:
 3. Բանաստեղծությունից դուրս գրիր ածանցավոր բառերը, առանձնացրու ածանցները, ապա այդ ածանցներով կազմիր նոր բառեր: Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում-Այսինքն ես իմ անուշ Հայաստանի արևի
 4. Դուրս գրիր քեզ դուր եկած բառակապակցությունները և բացատրիր:
 5. Ո՞վ է նկարի հեղինակը, ի՞նչ գիտես նրա մասին: