21․10․2021

Պետք է 55֊ի և 20֊ի գումարը բաժանել 5֊ի։ Գտեք քանորդը օգտագործելով բաժանման հատկությունը։ Լուծում։ 1) (55+20):5=55:5+20:5=11+4=15

Պետք է 48֊ի և 25֊ի արտադրալը 12֊ի։ Գտեք քանորդը օգտագործելով բաժանման երկրորդ հատկությունը։ Լուծում։ 1) (48+25)x12=48:12+25:=

Ինչպե՞ս կփոխվի քանորդը, եթե բաժանելին բազմապատկվի 2֊ով, իսկ բաժանարարը մնա նույնը։ Պատասխանը հիմնավորեք։

Բաժանարարը նույնը թողնեով ինչպե՞ս պետք է փոխել բաժանելին, որպիսզի քանորդը մեծանա երեք անգամ։ Պատասխանը հիմնավորեք։

Կարո՞ղ է արդյոք քանորդը հավասար լինել բաժանելիին։

Մարզադահլիճի մուտքից աջ նստած էին 2 անգամ շատ մարզասերներ, քան մուտքից ձախ։ Ընդմիջումից հետո եկան ևս 57 մարզասեր։ Նրանց ընդհանուր քանակը կազմեց 387 մարզասեր։ Քանի՞ մարզասեր էին նստած ամեն կուղմում ընդմիջումից առաջ։

21․10․2021

(25×7):5=25:5×7=35

(2×3):2=2:2×3=3

 1. 45399 թիվը գրի՛ առեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։ 4տաս հազարյակ+5 հազարյակ+3 հարյուրյակ+9 տասնյակ+9 միավոր։
  • 25 բնական թվին աջից կցագրել 1, իսկ ձախից՝ 2: <2251> Արդյունքից հանել տրված թիվը։ 2251-25=2226
 2. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․
  • 106‧58-106‧48 = 58-48×106=1060
 • 104·25+104·35+104·40 =20+35+40×104=9880
 • Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • (250+4500):50 =250:50×4500=22.500
 1. (490·200):70 =490:70×200=1400
 2. Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

60‧(12+38) =38+12×60=3000