11.10.2021

 1. Բազմապատկեք կարգային միավորները
 • 100 x 1000000 =100.000.000
 • 1000 x 10 x 1000=10.000.000
 • 10 x 100 x 1000 x 10000=10.000.000.000
 • Բազմապատկե՛ք թվերը.
 • 3289 x 100000 =328.900.000
 • 1000 x 3807 =3.807.000
 • 370 x 1000000 =370.000.000
 • 4375 x 100 =437.500
 • Համեմատե՛ք ամենափոքր երկնիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի արտադրյալը ամենամեծ երկնիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի արտադրյալի հետ:
 • Լուծում։
 • 1) 10×999=9.990
 • 2) 99×100=9.900
 • 3) 9.990>9.900
 • Երկու անոթներում կա 18 լ ջուր: Երբ առաջին անոթից երկրորդի մեջ լցրին 1 լ ջուր, անոթներում եղած ջրի քանակությունները հավասարվեցին: Քանի՞ լիտր ջուր կար ամեն մի անոթում:

Պատ․՝ Աարջինում-10լ։ Երկրորդում-8 լ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s