04.10.2021

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 1. Օգտագործելով բաշխական օրենքը՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 130 x 78 + 70 x 78=(130+70)x78=15600
 • 388 x 99 + 12 x 99=(388+12)x99=3600
 • 657 x 33 + 657 x 67=(33+67)x657=65700
 1. Արտադրիչներից մեկը ներկայացնելով որպես երկու թվերի գումար՝ հաշվումները կատարե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 4 x 25=4x(20+5)=100
 • 11 x 36=10x(1+30+6)=396
 • 5 x 92=5x(90+2)=460
 1. Կատարե՛ք գործողությունները օգտագործելով օգտագործելով բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ
 • 66 x 432 + 66 x 97=(432+97)x66=34914
 • 73 x 205 + 73 x 56=(205+56)x73=19053

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s