Summery for English 2021

Անգլերեն բաժնի հղումը Անգլերեն

Ընկեր Անիի բլոգը Մեր դասատուի բլոգի հղումը

Իմ ամենասիրած աշխատանքը Verish-3.pdf <At my grandfather’s>> էջ 310

Մենք գրելենք շատ Classwork-էր ահա մի օրինակ  Classwork

Ահա և մեր ուսուցիչը