Ագլերենի պարապունք Անծանոթ բառեր

Անծանոթ բառեր

do-անել, կատարել

wash-լվանալ

take-վերձնել

street-փողոց

In the street-փողոցում

after-հետո

Rich-հարուստ

putting-հագնել

socks-գուլպա

wonder-մտածել, թափառել

trousers-տաբատ

pockets-գրպան

large-մեծ

cosy-հարմարավետ

gathers-հավաքվել

sofa-բազմոց

soap-opera-սերիալ

watching-դիտել

newspaper-թեռթ

carpet-գորգ

town-քաղաք

uncle-հորեղբայր և մորեղբայր

domestic animals-ընտանի կենդանի

language-լեզու

high up-բարձր

last nigt-անցյալ գիշեր

batn-կոճակ

soldchen-զինվոր

share-կիսել

parent-ծնողներ

window-պատուհան

bar-ճաղավանդակ

you can get through the bars-դու կարող ես անցնել ճաղավանդակների միջով

come back-վերադառնալ

bring-brought-բերել

coin-մետաղադրամ

finish-ավարտել

cry-լացել

begin-began-սկսել

take me down-ինձ իջեցրեք ներգև

Ճանապարհորդություններ Աֆրիկայով

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ինչո՞ւ Աֆրիկայի ներքին շրջանները մինչև 1850- ական թվականները դեռևս անհայտ էին մնում եվրո­պացիների և ասիացիների համար: Այս մայրցամաքի ներքին շրջաններին աշխարհը ծանոթացավ եվրոոպացիների միջոցով, հիմնականում 1850-ական թվականներից  կատարված հետազոտությունների արդյունքում: 
  2. Ի՞նչ իրադարձություններ և պայմաններ խթանեցին Աֆրիկայի ներքին շրջանների ուսումնասիրություննե­րին: Տանգանիկա և Նյասա լճերի հայտնագործումը և Վիկտորիա լճի ուսումնա­սիրությունը Լիվինգստոնին մղում են նոր ճանապարհորդություն­ների, որոնց նպատակը Աֆրիկայի ամենաերկար գետի՝ Նեղոսի ակունքների հայտնադործումն Էր:
  3. Քարտեզի վրա ցո՜ւյց տուր Դավիթ Լիվինգստոնի կող­մից հայտնաբերված և հետազոտված աշխարհագրա­կան օբյեկտները: Հանդիպելով տեղաբնիկների դիմադրությանը, ենթարկվելով մեծ վտանգների՝ Սթենլին Կենտրոնական Աֆրիկայում հայտնագործեց աշխարհագրական նոր օբյեկտներ, որոնց նկարագրերը նա հրատարակեց «Աֆրիկայի խորքերում» գրքում:
  4. Դասընկերոջդ հետ քննարկի՜ր, թե ինչ դրական և բացասական հետևանքներ ունեցան Աֆրիկայի ներքին շրջանների ուսումնասիրությունները: