Մայրենի

  1. Կարմիրով նշված բառերի բացատրությունը բառարանում նայեք, սովորեք: Ջաղացպան-ջաղաղպանի, քուրք-մուշտակ, փոստալ-փոստալի, բաղարջ-առանց խյուսի և յուղի թխած գաթա, կոտ-փայտե աման, վեզիր-ծառա։
  2. Կապույտով նշված բառերը բաժանիր բաղադրիչների: Կիսավեր-կիս-ավեր, մոխրոտ-մոխ-րոտ, լավություն-լավ-ություն, թագավորը-թագ-ավոր, աղբանոցում-աղբ-անոցում։
  3. Վերնագրիր հատվածը: Ջաղացմն ու աղվեսը։
  4. Փորձեք բացատրել հեքիաթի վերնագիրը՝ ուշադրություն դարձնելով դրա ուղղագրությանը: Շատախոս թագաորը