English

  1. Տեղադրիր՝ am, is, are

1. She is in the house.
2. The dog and the cat are in the garden.
3. The woman is behind a tree.
4. I am Kevin.
5. Carol and I are friends.
6. It is black.
7. My name is Bob.
8. They are nice girls.
9. The children are in the shop.
10. He is a teacher.
11. We are hungry.
12. Mrs Dixon is funny and nice.
13. I am twelve years old.
14. Jim and Cathy are at school.
15. The elephants are tired.

2. Ի՞նչ հագուստ ունես, ո՞րն է քո սիրած հագուստը, ին՞չ գույն է, ին՞չ ես սիրում հագնել /put on/ գրիր այդ մասին։

I have many clothes. But only one is my favorite. My shirt is colorful and has picture of friends. I like to put on my favorite shirt.

3. Դիտիր այս ֆիլմերը`Clothes 1, Clothes 2 , Clothes 3 և առանձնացրու, դուրս գրիր  ամառային և ձմեռային հագուստները։ 

4.

Բայերը ճիշտ գրիր/հիշիր, որ 3-րդ դեմքի ժամանակ (he, she, it) բային ավելանում է -s-մասնիկը/

1. My sister reads (read) a book.
2. Frank likes (like) dogs.
3. My parents do (do) the shopping.
4. We sometimes meet (meet) in front of the cinema.
5. Uncle George goes (go) to the doctor’s.
6. Our friends play (play) football in the park.
7. She goes (go) to the park every Friday.
8. He rides (ride) his bike every day.
9. We have (have) the best ideas.
10. Carol says (say) goodbye.
11. She is (be) the best singer in our class.
12. My sister lives (live) in a big house.
13. The children eat (eat) hamburgers.
14. Bill has (have) two notebooks.
15. I am (be) at home.

Հովհաննես Թումանյան Երկու սև ամպ

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
Գնում էին հալածական։

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քշում, տանում։

Ու անդադար գնում էին՝
Քշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ…

Նվարդ Թումանյան«Հուշագրություն» Ինձ դուր եկած հատվածը

Հայրիկը շատ հոգատար էր տասը երեխաներից ամեն մեկի հանդեպ: Երբ մեկը հիվանդանում էր` մոտենում էր գրկում, գուրգուրում, տաքությունն իմանում, հետո հարցնում. «Սիրուն ջան, ի՞նչ ես ուզում որ բերեմ…»: Երբ ասում էինք` ոչինչ, բացականչում էր. «Պա´հ, էդ ինչ դժվար բան ուզեցիր. ես ոչինչը ո՞րտեղից գտնեմ…»:
Գնում էր և վերադարձին հետը բերում էր նարինջ, Գանձակի խաղող կամ խնձոր: Սովորաբար դա ձմեռն էր լինում, երբ հիվանդանում էինք անգինայով: Իսկ առհասարակ, քիչ էինք հիվանդանում:

Պատում

Երբ Հովհանես Թումանյանի երեխաները հիվանդանում էին նա գնում էր սիրում էր և գուրգուրում էր նրանց, և նա ասում էր թե ինչ կուզենաս քեզ համար բերամ։ Նրանք երբ ասում էին ոչինչ նա ասում էր։ – Այդ ինչ դժվար բան ասեցիր ոչինչը քեզ ո՞րտեղից գտնեմ։ Նա մի քանի ժամով գնում էր և հետը բերում էր նարինջ, խաղող և խնձոր։ Այդ լինում էր այն ժամանակ երբ ձմեռ է լինում կամ երբ անգինայով էինք հիվանդանում։ Նրանք առհասարակ քիչ էին հիվանդանում։

02.02.2021

1.Համեմատիր թվերը.

452<478

2587>2475

854>652

2.Կատարիր բաժանումը.

4280:20=214

560:7=80

3.Կատարիր բազմապատկումը.

12×14=168

21×41=861

4.Գտիր անհայտ բաղադրիչը.

108:12=9

18×27=396

450:5=90

5. Մարդատարն անցավ 400 կմ, իսկ բեռնատարը նույն ժամանակում անցավ 200 կմ-ով պակաս: Քանի՞ կմ անցավ բեռնատարը:

Լուծում։ 400-200=200

Պատ․՝ Բեռնատարը անցավ 200 կմ։

Ջերմոց լաբարատորիա

Մենք այսօր գնացինք Ջերմոց լաբարատորիա։ Այնտեղ մենք տեսանք շատ-շատ կենդանիներ։ Նաև մեզ այնտեղ տվեցին բիբարի սերմեր։ Մենք այնտեղ կերակրեցինք կենդանիներին։ Մենք պատրաստեցինք ծրարներ և այդ ծրարների մեջ դրեցինք մեր սերմերը։ Ինձ այնտեղ շատ դուր եկավ։