15.02.2021

1.Գրիր 8-ի երկնիշ բազմապատիկները.

8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96.

2. Գրիր 64-ի բոլոր բաժանարարները և 18-ի 3 բազմապատիկ:

64-1,2,4,8,16,32,64 18-36,54,72

3. Հաշվիր բաժանման մնացորդը:

181:3=60(1մն)

356:7=50(6մն)

253:10=25(3մն)

524:100=5(24մն)

4684:1000=4(684մն)

Մայրենի

Առաջադրանքներ՝

1.Տրված բառերը դարձրու ածանցավոր՝ Ան-ձյուն, հեքիաթային, ան-թիվ, բժիշկուհի:

2.Մեկ բառով գրիր.

Քար ունեցող-քարոտ
Կեղտ ունեցող-կեղտոտ
Մուր ունեցող-մրոտ
Յուղ ունեցող-յուղոտ
Ժանգ ունեցող-ժանգոտ
Փուշ ունեցող-փշոտ
Ցեխ ունեցող-ցեխոտ

3.Հետևյալ վերջածանցներով կազմիր նոր բառեր,
յուրաքանչյուր ածանցով երեքական բառ:

որսորդ-ական-գոյական, կենդանաբանական
սառնարան-արան-
շնորհաոր-ավոր-սքհաոր
թնդանոց-անոց-
շունիկ-իկ-
տնակ-ակ-

4.Հետևյալ նախածանցներով կազմիր նոր բառեր:

ան-ան սիրտ
վեր-վերջալույս
գեր-գերի
ընդ-ընդհատել

5.Փորձեք առանձնացնել վերջավորություն և ածանց ունեցող գոյականները:

Գրք-ային, գր-քից, մեք-են-այով, քաղ-աքից, ան-գլուխ, մս-ոտ, մս-ից, քաղաք-ային, յուղ-ոտ, բախտ-ից, ան-բախտ, գլխ-ավոր, գլխ-ով, մար-մնին, ան-մարմին:

Ածանց և վերջավորություն

Բառերի կազմությունն ուսումնասիրելիս շատ կարևոր է ածանցները տարբերել վերջավորությունից:

Ածանցները, բառին ավելանալով, փոխում են բառի ձևը և իմաստը. Օրինակ՝ սենյակ-սենյակային, քար-քարոտ, լույս-լուսավոր

Վերջավորությունները, ավելանալով բառին, փոխում են բառի ձևը, բայց իմաստը մնում է նույնը, օրինակ՝ սենյակ-սենյակում, քար- քարեր, լույս-լույսից