22.12.2020

1.Համեմատիր թվերը.

452<478

5214<5621

63214>47851

2587>2475

4123<47856

120<132

2.Կատարիր բաժանումը.

4280:20=214

3888:324=12

5941:457=13

3.Կատարիր բազմապատկումը.

24×23=552

34×21=714

52×11=572

4.Գտիր անհայտ բաղադրիչը.

884:17=52

996:21=46

18×22=396

1170:45=26

22.12.2020


Կատարիր բազմապատկումը և արդյունքը ստուգիր գումարումով։

5×12=60

Կատարիր բաժանումը։

1092:52=21

10325:413=25

8733:213=41

Գտիր անհայտ բաղադրիչը։

492:12=41

208:52=4

42×6=252