10․12․2020

2.Մի ֆերմայում 847 ճագար կա, իսկ մյուսում` 309 ճագարով ավելի:Երկու ֆերմայում քանի ճագար կա:

Լուծում։ 847+309=1156

3.Հաշվիր.

410×2=820

45×21=945

41×23=943

4.Գտիր անհայտ արտադրիչը.

52×4=208

45×21=945

360:12=30

308:14=22

10․12․2020

1․Գտնել անհայտ արտադրիչը։

12×41=492

2․Գտնել անհայտ բաժանելին։

744:31=24

704:22=32

3․Գտնել անհայտ բաժանարարը։

62։2=31

378:42=9

882:42=

Հաշվիր ուղանկյան պարագիծը եթե նրա լայնությունը 15սմ է իսկ երկարությունը 2 անգամ մեծ է լայնությունից։

Լուծում։ 15×3=30

Պատ․՝ 30

Լուծում։ 60×30=

Classwork

He cleans his table. 

Does he clean his table. 

He doesn’t clean his table. 

Now he is cleaning his table. 

-ed-    cleaned 

           Worked 

Yesterday he cleaned his table. 

Did he clean his table yesterday? 

Yesterday he didn’t clean his table. 

I read a book (present simple). 

Do I read a book? 

I don’t read a book. 

I am reading a book. 

I am not reading a book.(now) 

Thy work at school. 

Do they work at school? 

They don’t work at school. 

They are working at school now. 

They worked at school. 

Did they work at school. 

We usually play in the yard.

Do we usually play in the yard.

We don`t usually the yard․

We playing in the yard.

We don`t usually