Կանաչ եղևնին

Կարդա Կանաչ եղևնին, դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բացատրիր բառարանի օգնությամբ, կատարիր 1-3-րդ առաջադրանքները։

✨ Oscar Droege (1898-1983) - Hohe Tannen, Farb-Holzschnitt ::: High Fir Trees…:

Զարթոնք-զարթնել

Ինքնամփոփ-ինքն իր մեջ ամփոփված

Սաղարթ-բույսի տերևների ամբողջությունը

Ճեղքել-ճեղք բացել կարծր մարմնի մեջ

Անպատկառ-ամոթ չունեցող մարդ

Ցաքուցրիվ-ցիրուցան

1 Բացատրիր ընդգծված բառերը։

հանդերձ-հագուստ

սաղարթն-Բույսի տերևների ամբողջությունը, տերևներ:

հոխորտ-համարձակ

Ալեհեր-Ճերմակած մազերով

սարսռաց-Նույնն է՝ Սարսռալ

աղերս-Թախանձագին աղաչանք, պաղատանք, ողոքանք:

2․Բնութագրի՛ր եղևնուն։ Եղևնին շատ էր սիրում արևի շողերը։ Նաև նա լացկան էր։

3․․ Հեքիաթից դուրս գրիր բարդուն բնորոշող արտահայտությունները։ Մի  մեծ,  հզոր  բարդի  իր  ճյուղերով  փակել  էր  արևի  ճանապարհը:

4․ Տեքստից դուրս գրիր քեզ դուր եկած բառակապակցությունները և դրանից երեքը գործածիր նախադասություններում։

Զմրուխտ  գարունն  էր  հյուր  եկել  բնությանը։

Զմրուխտե գարունը եկավ մեր բակ։

Այգում  ու  անտառներում քաղցրահնչյուն  երգում  էին  թռչունները:

Մեր այգում երգում էին քաղցրահնչուն թռչունները։