Մաթեմատիկա

Բ-402կմ

մ-83-ով ավելի

Արմեն-28ր

Անի-9ր-ով շուտ

27-9=18

Մ-17կմ

Նրանց միջև 8կմ

17+8=25

2 գնացք շառժվեցին c կայարանից 1 անցավ 73կմ իսկ 2 անցավ առաջինից 27 անգամ շատ ճանապարհ։

1-73կմ

2-առաջինից 27 անգամ շատ

4646:202=23

73×27=1421

1344:56=24

192:52=21