13.042021

1.Համեմատիր.

18 > 110

112 > 119

1112 < 1151

15 < 12

2.Թվերը դասավորիր աճման կարգով.

1/15 , 1/7 , 1/28 , 1/13 , 1/26

1/7, 1/13, 1/15, 1/26, 1/28

3.Մարդատար ավտոմեքենան 1 ժամում անցավ 240 կմ երկարությամբ ճանապարհի 13 մասը, իսկ բեռբատարը՝14 մասը: Ավտոմեքենաներից ո՞րն է 1 ժամում ավելի շատ ճանապարհ անցել: Քանի՞ կիլոմետր ճանապարհ դեռ պետք է անցնի նրանցից յուրաքանչյուրը:

Լուծում։ 1) 240:3=80 2) 240:4=60 3) 240-80=160 4) 240-60=180

4.Ո՞րն է մեծ (տեղադրիր >, <, = նշաններից մեկը):

10 սմ-ի 1/2-րդ մասը<30 սմ-ի 1/3-րդ մասը

5.Որքանո՞վ է 453 և 176 թվերի գումարը մեծ 176-ից:

453-ով ավել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s