20․04․2021

1.Համեմատիր.

7/9 > 5/9

12/23 < 21/23

91/154 > 49/154

2.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրիր < և > նշաններից մեկը:

41/52 > 38/52

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

● > +

● <

3.Դասավորիր կոտորակները աճման կարգով.

35/48 , 14/48, 42/48, 11/48 , 48/48 , 7/48

7/48, 11/48, 14/48, 35/48, 42/48, 48/48․

4.Ավարտիր կոտորակների համեմատմանը վերաբերող հետևյալ պնդման ձևակերպումը:

Հավասար-երկու-ավելի մեծ է այն, որի համարիչն ավելի մեծ է, և ավելի-է այն-, որի-ավելի փոքր է:

5.Արտահայտիր մետրերով.

14 կմ 180 դմ=1418մ

150 դմ 2500 սմ=40մ

Մայրենի

Հովհաննես Շիրազ –
Թագադրում
  1. Բացատրիր հրովարտակ բառը։ Կազմիր նախադասություններ այդ բառով։ Հրովարտակ-նշանակում է հրաման։ Թագավորը մի օր խիստ հրովարտակ ասեց։
  1. Բանաստեղծությունից դուրս գրիր գործողություն ցույց տվող բոլոր բառերը։ Արթնացավ, կանչել,լալ,ելնեմ, համբուրել, գնամ, գալ,բերլ, բարձրանալ, առնել, հագնել, թագադրել, արձակել, կարկաչել, ծաղկել, կանաչել, չգնալ, հավերժանալ, բեկվել, ցնծալ, սիրել,  հավերժանալ, թագավորել։
  2. Բանաստեղծությունից դուրս գրիր բանաստեղծի հրովարտակը։ Որ աղբյուրները հավերժ կարկաչեն,Որ ծաղկեն լեռներն իմ արևանիստ,Որ ծով դաշտերը հավերժ կանաչեն,Որ գարունները գան ու չգնան,Որ հավերժանան զմրուխտ դրախտով,Որ բեկվի իմ դեմ խորհուրդը մահվան,Որ մարդը ցնծա հավերժի բախտով:
  3. Բացատրիր բանաստեղծության վերնագիրը։ Թագադրում-այսինքն թագ դնել։
  4. Ինքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը։ <Գարնան թագավորը>