09.04.2021

1.Գտիր թիվը, եթե նրա

1/5-րդ մասը հավասար է 40-ի

40×5=200

1/40-րդ մասը հավասար է 2-ի

2×40=80

2. Սամվելը կարդաց գրքի 16 էջը, որը կազմում է ամբողջ գրքի 1/17-րդ մասը:Հաշվիր, թե քանի՞ էջ կա գրքում:

Լուծում։ 16×17=272

Պատ․՝272 էջ։

3. Բարդին կտրեցին տնկելուց 80 տարի հետո, ինչը կազմում է նրա կյանքի տևողության 1/2-րդ մասը: Քանի՞ տարի կարող էր ապրել բարդին:

Լուծում։ 2×80=160

Պատ․՝160 տարեկան։

4. Գտիր երկու հատվածների երկարությունները, եթե առաջինի 1/3-րդ մասը 6 սմ է, իսկ երկրորդի 1/5-րդ մասը՝ 9 սմ: Համեմատիր երկու հատվածների երկարությունները:

Լուծում։ 1) 6×3=18սմ 2) 9×5=45սմ 3) 45-18=27

Պատ․՝Մի հատվածը 27սմ ավել է քսան մյուսը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s