05.03.2021

1.Բազմապատի՞կ են արդյոք.

2-ի

841+625-748+3+11=732 այո

7*71*2*43 742 այո

5-ի

145:5*5+625 770 այո

741-333+749+50 1207 ոչ

2.Որքա՞ն մնացորդ կստացվի, եթե

(12*5+2) արտահայտության արժեքը բաժանենք 12-ի: (12×5+2):12=5(2մն)

3.A և B քաղաքներից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու հեծյալ: Հանդիպման պահին առաջինն անցել էր 18 կմ, իսկ երկրորդը՝ 3 կմ-ով ավելի: Հանդիպման պահին որքա՞ն էր յուրաքանչյուր հեծյալի հեռավորությունը B քաղաքից: 18+3=21կմ

4.Աննան 24 ձվի համար վճարեց 400 դրամ ավելի, քան Անին՝ 16 ձվի համար: Որքա՞ն վճարեց յուրաքանչյուրն իր գնած ձվերի համար: 1) 24-16=8 2) 400:8=50 3) 50×24=1200 4) 50×16=800

5.Եռանիշ թվի թվանշանների գումարը 26 է: Ո՞ր թիվը կարող է լինել այն

Կարող է լինել 998 կամ 899 կամ 989։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s