16.03.2021

1.Զբոսաշրջիկը 3 ժամ գնաց ավտոբուսով 80 կմ/ժ արագությամբ, այնուհետև՝ 2 ժամ գնաց ձիով 10 կմ/ժ արագությամբ: Դրանից հետո նրան մնաց անցնելու ևս 7 կմ: Որքա՞ն ճանապարհ էր նախատեսել անցնել զբոսաջրջիկը:

Լուծում։ 1) 80×3=240կմ 2) 10×2=20կմ 3) 240+20+7=267կմ

Պատ․՝ 267կմ։

2.A վայրից միևնույն ուղղությամբ շարժվեցին երկու մեքենա: Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 2 ժամ հետո, եթե նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝ 80 կմ/ժ է:

Լուծում։ 1) 70×2=140կմ 2) 80×2=160կմ 3) 160-140=20կմ

Պատ․՝ 20կմ։

3. .Կովը մեկ օրում ուտում է 20 կգ խոտ: Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին՝ 5 կովը մեկ շաբաթ կերակրելու համար:

Լուծում։ 1) 20×7=140կգ 2) 140×5=700կգ

Պատ․՝ 700կգ

4. Գտիր անհայտ բաղադրիչը.

28*303=8484

3636=101*36

Ինքնաստուգում

1)
1.My father is working (works, is working) in Londo.
2.He goes to work every day (goes, is going).
3.I am playing football now (play, am playing).
4.We dont go to school on Sundays (dont go, arent going). 5.He doesnt do his lessons now (isnt doing, doesnt do).
6.He is playing computer games every evening (play, is playing.
2)
1.My mother (works) in the garden on Sundays.
2.My father (is reading) a book now.
3.We usually (plays) in the yard in the afternoon.
4.You (are haveing breakfast) now.
5.Jim (is reading) a book now.
6.Ann always (watch is) TV in the evening.
7.The boys (plays) football in the yard now.

3) Տեղադրիր ՝ in, on, in front of, at, with նախդիրները համապատասխան նախադասություններում:

My father is sitting on the armchair.

I am sitting front the TV set.

Jane is at the living-room.

She is playing with her cat.

My mother is sitting on the sofa.

I am sitting on the table and doing my lessons.

4) Նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական:

He played football in the school yard.
Does he played football in the school yard?
He does not played football in the school yard

We had lunch at 1 o’clock yesterday.
Do we had lunch at 1 o’clock yesterday?
We do not had lunch at 1 o’clock yesterday.

The family gathered in the living-room in the evening.
Do the family gathered in the living-room in the evening
The do not family gathered in the living-room in the evening.

My friends wanted to play volleyball.
Do my friends wanted to play volleyball?
My do not friends wanted to play volleyball.

Tom’s uncle lived in London last year.
Do Tom’s uncle lived in London last year?
Tom’s do not uncle lived in London last year.

  1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրիր:
  2. Բացատրիր կյանքի աշնան օրերը, ծխի պես անցնել, ամպոտ ոտներ, հոգին ավանդել, իր կամքը լինի, զարմով դյուցազուն, անմեռ մնալ արտահայտությունները:
  3. Դուրս գրիր Մհերին վերաբերող տողերն ու արտահայտությունները:
  4. Ինչո՞ւ Մհերը ընդունեց «հուր-հրեղենի» առաջարկը: Կարծիքդ հիմնավորիր:
  5. Մհերի անունից պատմիր այս հատվածը: