Ջերմոց լաբարատորիա

Մենք այսօր գնացինք ջերմոց լաբարատորիա։ Այնտեղ մենք տեսանք շատ-շատ կենդանիներ։ Մենք խաղացին մի խաղ անունը <ծաղիկների դաշտում>։ Խաղում եինք տղաները աղջիկների դեմ, տղաները հաղդեցին, տղաների հաշիվը 2-էր իսկ աղջիկներինը-0։ Նաև մենք այնտեղ խաղում եինք տարբեր կենդանիների հետ։ Ինձ շատ դուր եկավ այնտեղ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s