31.03.2021

1.Արտահայտիր նշված միավորներով.

ա. 1/5մ=20սմ

բ. 1/20մ=5սմ

գ. 1/5կգ=200գ

դ. 1/20ժ=3ր

2.Միմյանցից 90 կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա: Երբ նրանք հանդիպեցին, պարզվեց, որ առաջինը անցել է ճանապարհի . 1/5 մասը: Որքա՞ն ճանապարհ էր նա անցել նրանցից յուրաքանչյուրը մինչև հանդիպումը:

1)90:5=18

2)90-18=72

3. Գիրքն ունի 200 էջ:Վահագնը առաջին օրը կարդաց գրքի 1/5 -րդ մասը: Երկրորդ օրը նա կարդաց մնացած էջերի 1/4 -րդ մասը:Որոշիր, թե քանի՞ էջ մնաց կարդալու Վահագնին:

200:5=40

200-40=160

160:4=40
160-40=120

Պատ․՝ 120 էջ։

4.Գիրքը գրիչից թանկ է 5 անգամ: Որքա՞ն արժե գիրքը, և որքա՞ն՝ գրիչը, եթե Աննան մեկ գրիչ և մեկ գիրք գնելու համար վճարել է 1000 դրամ և հետ ստացել 40 դրամ մանր:

1000-40=960

960-ի 1/6 ?

160×5=700

Պատ․՝700

5.Ավտոբուսը 4 ժ-ում անցավ 240 կմ ճանապարհ: Ավտոմեքենան այդ ճանապարհը քանի՞ ժամում կանցնի, եթե գնա ավտոբուսից 20 կմ/ժ-ով արագ:

v ավ=240:4=60կմ/ժ

60+20=80

t=240:80=3ժ

Պատ․՝3ժամ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s