օ-ո-ի ուղղագրությունը

Առաջադրանքներ

  1. Օդ, օրինակ, օգուտ, օղ, օր բառերից կազմիր ուրիշ բառեր` դրանք գործածելով բառի տարբեր դիրքերում:

Օրինակ` օրոր— օրորոց, մեղմօրոր

Օդ-օդաչու,օդանավ,օդապարիկ։

Օրինակ-տարօրինակ,օրինական։

Օգուտ-անօգուտ։

Օղ-օղակ,ականջօղ։

Օր-կեսօր,օրական։

2. Բաց թողնված տեղերում լրացրու ո կամ վո:

Որբ, երկորյակ, արջաորս, հոգեվորդի, զինվոր. բարձրավոլտ, բանվոր, անորակ, բարձրորակ, վոլեյբոլ:

3. Բաց թողնված տեղերում լրացրու օ կամ ո:

ամենօրյա, ամանորյա, անօրինական, հանրօգուտ, օրըստօրե, մեղմօրեն, մեղմօրոր, հօգուտ, տնօրեն, նախօրոք, շաբաթօրյակ, բացօթյա, պարզորոշ, արծաթազօծ:

4. Օրինակին հետևելով` որակ, որս, որդի, որջ արմատներից 2-ական բառ կազմիր:

որոշ— որոշակի, պարզորոշ

Որակ-անորակ,որակով։

Որս-որսորդ,որսկան։

Որդի-որդիաբար,որդյակ։

Որջ-որջարան։

5. Շարքերից ընտրիր և դեմ դիմաց գրիր հոմանիշ բառերը:

ա) ոսոխ, որջ, որձ, ողորկ, որթ, որմ

ոսոխ-թշնամի,որջ-բույն,որձ-արուն,ողորկ-հարթ,որթ-վազ,որմ-պատ։

բ)  հարթ, պատ, թշնամի, արու, վազ, բույն

6. Լրացրու օ. ո, վո

Թռչնորս, ով, օդանավակայան, բարձրորակ, վոլեյբոլ, կրկնօրինակ, հայորդի,  մեղմօրոր, չօգնել, գիշերօթիկ, կիրակնօրյա, անորակ, ոսկեզօծել, ջրօրհնեք, այսօրինակ,  հանրօգուտ, ովքեր, Ոդիսևս, միջօրե, տափօղակ,  անօգնական, կիրակնօրյա, շտապօգնություն, բնօրրան, օրեցօր, հանապազօրյա, ցածրորակ,
ոհմակ, ոլտ, արծաթազօծ, փոխօգնություն, հակաօդային, օազիս, որսորդ, չարորակ, օբյեկտ, ոսկեզօծել, օդերևութաբանական, օրըստօրե, օրացույց, որթ, որձ, օձ, օձագալար, օձիք, ամենաորակյալ, որմիզդուխտ, հայորդի, արջորս, ջրօրհնեք,
վոլգոգրադ:

7. Առաջադրանք 6-ից ընտրիր 5 բառ և կազմիր բառակապակցություններ:

Բարձրորակ հագուստ, քաջ հայորդի, կիրակնորյա երեկո, թունաոր օձ, գեղեցիկ օձիք։

8. Առաջադրանք 6-ից ընտրիր 5 բառ և կազմիր նախադասություններ:

Ես խաղում եմ վալեյբոլ։

Շատ եմ սիրում կիրակնօրյա երեկոն։

Ես մասնակցեցի ջրօրհնեք տոնին։

Ես հետևում եմ օրացույցին։

Օրեցօր օրերը ցրտում են։

10.11.2020

1. Օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով.

50x100x4=20.000

=50x4x100

=200×100

=20.000

2. Օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով.

99+(101+400)=600

=(99+101)+400

=200+400

=600

3. Օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով.

25x(4×80)=8000

=(25×4)x80

=100×80

=8000

4. Կատարիր գումարումը և արդյունքը ստուգիր հանումով:

652+275=927

927-275=652

927-652=275

5. Կատարիր հանումը և արդյունքը ստուգիր գումարումով:

901-305=596

596+305=901

6. Հմեմատիր թվերը

875>589

3425<3435

4756>875

97456<97457

7. Թվերը դասավորիր նվազման կարգով

89,547,23,5623,74,951,45

5623,951,547,89,74,45,23.

8. Կատարիր գործողությունը.

(100−45)⋅10+84:4=571

1.55×10+84:4

2.550+21

3.571