18.11.2020

18.11.2020  Ամփոփում

1.Կատարիր բազմապատկումը:

54×5=270

321×12=3852

2. Կատարիր բաժանումը:

3384:8=423

5440:17=320

3.Թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

2786=2×1000+7×100+8×10+6

4703=4×1000+7×100+3

4.Կատարիր գործողությունը:

62x(4880:80-244:4)=0

  1. 4880:80=61
  2. 244:4=61
  3. 61-61=0
  4. 62×0=0

Իմ պապը

  1. Բանաստեղծության մեջ ինչ երկրագործական գործիքի անուն կա, դուրս գրիր:
  2. Թվարկիր էլ ինչ երկրագործական  գործիքներ գիտես. հարցրու նաև տան անդամներիդ: 
  3. Ստեղծիր երկրագործական գործիքների բառարան: Ովքեր կարող են, բառարանը կազմեն power point ծրագրով՝ տեղադրելով նաև այդ գործիքների նկարները: