10.11.2020

1. Օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով.

50x100x4=20.000

=50x4x100

=200×100

=20.000

2. Օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով.

99+(101+400)=600

=(99+101)+400

=200+400

=600

3. Օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով.

25x(4×80)=8000

=(25×4)x80

=100×80

=8000

4. Կատարիր գումարումը և արդյունքը ստուգիր հանումով:

652+275=927

927-275=652

927-652=275

5. Կատարիր հանումը և արդյունքը ստուգիր գումարումով:

901-305=596

596+305=901

6. Հմեմատիր թվերը

875>589

3425<3435

4756>875

97456<97457

7. Թվերը դասավորիր նվազման կարգով

89,547,23,5623,74,951,45

5623,951,547,89,74,45,23.

8. Կատարիր գործողությունը.

(100−45)⋅10+84:4=571

1.55×10+84:4

2.550+21

3.571

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s