Русский язык

Поставьте существительные во множественное число

Аптека-аптеки, салат-салаты, нож-ножи, врач-врачи, шкаф-шкафы, телефон-телефоны, библиотека-библотеки, журнал-журналы, бабушкабабушки, брат-братья, цыфра-цыфры, ресторан-рестораны , ручка-ручки, карандаш-карандаши.

Русский язык

Дополнительная работа:
вместо точек поставьте подходящее слово (местоимения):

мой, моя, моё

Это мой дом.              Это моя сестра.         Это моё окно.

Это мой брат.             Это мой  класс.          Это моё фото.

Это моё яблоко.         Это мой шкаф.           Это моя школа.

Это моя мама.            Это мой город.           Это мой журнал.

             твой, твоя, твоё

Это твоё пальто.              Это твоя собака.       Это твой этаж.

Это твоя сумка.                Это твой дедушка.    Это твой сад.

Это твоя комната.            Это твоя бабушка.     Это твоя семья.

Это твой подъезд.            Это твоя карта.          Это твоя кошка

наш, наша, наше

Это наша страна.         Это наше море.            Это наша книга.

  Это наш город.           Это наш парк.             Это наш журнал.

ваш, ваша, ваше

Это ваша школа.         Это ваш брат.                Это ваш щенок.

Это ваш класс.           Это ваш подъезд.          Это ваш врач.

Это ваше пальто.         Это ваша сестра.             Это ваша рыба.

Համո Սահյան

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր: 

Ոչ մի բան հանհականալի չեր: 

2. Թվարկի՛ր հերոսներին և բնութագրի՛ր նրանց: 

Ձկնիկ,առու,Քար: 

3. Հորինի՛ր վերնագիր բանաստեղծության համար: 

Ուրախ ձկնրը: 

4. Ինչպե՞ս կնկարազարդեիր բանաստեղծությունը, պատմի՛ր: 

Ես կն նկարազարդեի ձկներով: 

5. Հորինի՛ր երկխոսություն ձկնիկի և առվի միջև: 

Առու-Արի ընկերանանք

Ձուկ-Արի լավ ընկերներ կլինենք

Առու-Այո դե արի

Ձուկ-Գնացինք մանգալու

Լրացուցիչ աշխատանք` 

Նկարի՛ր բանաստեղծությանը համապատասխան նկար: 

Է-ե-ի ուղղագրությունը

1.Լրացրեք Ե կամ Է:

Լայնէկրան, հնէաբան, ծովեզր, վայրէջք, երփներանգ, նորեկ, մանրէ, էջանշան,  որևիցէ,  գոմեշ,  վերելակ,  մէջք,  բազմերանգ,  երբևիցե,  որևէ, էջ, ամենաէժան, չէինք,  էկրան,  էջմիածին,  չեմ,  էլեկտրաէներգիա, էներգիա, մեխակ, հրեշ,  նրբերշիկ, ամենաերկար, եգիպտացորեն, զարկերակ:

2.Մարդկանց անուններ գրիր, որոնք սկսվում են Ե-ով և Է-ով:

Էլիզաբեթ, Էլինա, Էմի, Էլլա, Էմմա։

Ելենա, Երանուշ։

7. Առաջադրանք 1-ից ընտրիր 10 բառ և կազմիր բառակապակցություններ:

էություն-կարճ էություն

էներգիա-էլեկրա էներգիա

ելևէջ-գրքի ելևէջ

էկրան-սև էկրան

էջ-հինգերորդ էջ

էակ-կենդանի էակ

մանրէ-վնասական մանրէ

ոսկե-ոսկե գթալ

վերելք-թագավորական վերելք

էլեկտրիկ-պարտաճանանչ էլեկտրիկ