Առաջին օրը դպրոցում

Ինչու Ջիմը չէր ուզում գնալ դպրոց։

Ջիմը քանի տարեկան էր։

Ջիմը ընկերացավ Էրնստ հետ։

Ինչից էր իր մայրիկը մահացել։

Իսկ հետո նա ուզեցավ գնալ դպրոց։

Նա սիրեց իր դպրոցը։

07․10․2020

  1. Համեմատիր հետևյալ թվերը: Տեղադրիր >, < կամ = նշաններից մեկը:

7756<8865

78455<78465

4256<4325

10101<11010

5648<7423

12755<12865

2. Գտիր հետևյալ թվերից ամենափոքրն ու ամենամեծը՝ 67715,  67716,  67717,  67714:Թվերը դասավորիր աճման կարգով: 67714, 67715, 67716, 67717

3. Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։

288<295

5712<57982

7235<7843

723578<723648