01․10․2020

1.       Հաշվիր` օգտվելով գումարման տեղափոխական հաըկությունից: 

393+600+7+3000=7+393+3000+600=4000 

6480+224+500+200=200+224+500+6480=7404 

796+200+4+450=4+450+796+200=1 450 

38000+6550+2000=6550+38000+2000=46 550 

2.       Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմից: 48մմ+18մմ=66

 3.       Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե լայնությունը 20 սմ է, իսկ երկարությունը 2 անգամ մեծ է լայնությունից: 20×2=40

4.       Փակագծերը դիր այնպես, որ ստանաս ճիշտ հավասարություն: 
1500:300-40×5-15=0 

4500:90-40×7-630=0 

Կոմիտաս «Ճանապարհ»

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։
Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի…
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

 1. Բացատրի՛ր սողալ, բուսել, թևավոր բառերը: Կարող ես դիմել բառարանի օգնությանը: Քառշ գալ գետնին, ծաղկել, որը թևեր ունի։
 2. Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ  բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) : Ճամփի։
 3. Բառարանից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ բառի այլ հոմանիշները: Ճամբորդ։
 4. Ինչպիսի՞ն կարող է լինել ճանապարհը, գրիր ճանապարհը նկարագրող բառեր: Երկար, ուղիղ, կարճ։
 5. Ի՞նչ ճանապարհի մասին է խոսում Կոմիտասը: Ուղիղ չանապարհի մասին։
 6. Ներկայացրու մի հետաքրքիր դեպք, որ կարող է տեղի ունենալ այդ ճանապարհին:

Մարդկանց և կենդանիների ճանապարհի մասին։

01.10.2020

Առաջադրանքներ 1.10.2020

 1. Տեղադրիր այնպիսի թիվ, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:

18+20=20+18

56×80=80×56

2. Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից:

 1. 29+70+5 = 70+29+5
 2. 60+52+40 = 52+60+40
 3. 80+65+120= 65+80+120
 4. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե լայնությունը հավասար է 5սմ, իսկ երկարությունը` 10սմ: