07.12.2021 Թեմա՝ Ուղղանկյան մակերես

Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 3600 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝ 40սմ։ Լուծում։ (1) Մակերես=3600:40=90 (2) Պարագիծ=2×40+2×90=260սմ² (Պատ․՝260սմ²)

Ուղղանկյան լայնությունը 23 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 7 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։ Լուծում։ (1) 23+7=30մ (2) Մ=30×23=690մ² (Պատ․՝690մ²)

Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 16 սմ է։ (Պատ․՝ 15սմ², 28սմ², 39սմ², 48սմ², 55սմ², 60սմ², 63սմ², 64սմ²։)

Երբ ուղղանկյան լայնությունը մեծացրեցին 5 սմ-ով, իսկ երկարությունը՝ 10 սմ-ով, ապա ստացված ուղղանկյան պարագիծը հավասարվեց 80 սմ-ի։ Որքա՞ն էր ուղղանկյան պարագիծը։ Պատ․՝ (Պատ․՝50սմ)

Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 2400 սմ2 է, իսկ կողմերից մեկը՝ 30սմ։ Լուծում։ (1) Մակերես-2.400։30=80 (2) Պարագիծ-2×30+2×90=5.580սմ (Պատ․՝5․580սմ)