29.11.2021

Թեմա՝ Ինքնուրույն աշխատանք

 1. Կատարե՛ք գործողությունները
  • (228: 19 + 910) x (728 : 182 + 85) = 228:19=12+910=922 x 728:182=4+85=89×922=82.058
  • (1163 — 825 : 33) x (3444 : 12 + 78) = 825:33=25=1.163-25=1.138 x 287+78=365
 2. Կատարի՛ր մնացորդով բաժանում.
  • 154 : 8 =19․մն․25
  • 53 : 7 =7․մն․4
 3. Հաշվե՛ք
  • 8 մ 3 սմ 1 մ + 20 սմ 9 մմ =24սմ
  • 8 ժ 30 վ – 5 ժ 15 վ =3ժ 15վ
 4. AC հատվածի երկարությունը 6սմ 7մմ է, BC հատվածինը՝ 8 սմ 4 մմ: Գտի՛ր AB հատվածի երկարությունը միլիմետրերով: Պատ․՝AB=151մմ։
 5. Երկու ներկարար պետք է ներկեին 120 մ երկարությամբ ցանկապատը: Մինչև կեսօր առաջին ներկարարը կատարեց ամբողջ աշխատանքի ½-ը, իսկ երկրորդը՝ 1/3-ը: Ի՞նչ երկարություն ուներ ցանկապատի դեռ չներկված մասը:
 6. Խանութում ստացան 50 ձեռքի ժամացույց՝ մի մասը երեք սլաքով, մյուս մասը երկու սլաքով: Բոլոր ժամացույցների սլաքների քանակը 123 էր: Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ ժամացույց էր ստացվել խանութում:  Լուծում։

Լուծում
1) 50X2=100
2) 123-100=23
3) 50-23=27
Պատ․ 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s