Լեզվական աշխատանք

Ամպոտ-ամպ-ոտ։

Քարոտ-քար-ոտ։

Օդային-օդ-ային։

Անշնորհք-ան-շնորհ-ք։

Դժգոհ-դժ-գոհ։

Հեռավոր-հե-ռա-վոր։

Բարություն-բա-ր-ություն։

Զրավոր-զ-րա-վոր։

Անորոշ-ան-որոշ։

Տհաճ-տ-հաճ։

Ան-գույն, տուն, փուշ, խորհուրդ։

Ք-գիրք, միտք։

Իկ-Աստղիկ, թերթիկ, գառնիկ, հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ, հարսիկ։

Ուկ-տաքուկ, որդուկ, խոզուկ։

Ակ-նավակ, թռչնակ։

Ֆիլմ փղերի մասին

Այս ֆիլմը փղերի մասին է։ Ինձ շատ դուր եկավ այս ֆիլմը փղերի մասին։ Ես այս ֆիլմից հասկացա, որ փղերին մարդիկ շատ են տանջում, օրինակ, նրանց խաղացնում են ֆուտբոլ փայտով խփում են, որ փղերը նրանց լսեն։ Լավ շատ չպատմեմ դուք կնայեք։