09.11.2021

 1. Կատարել մնացորդով բաժանում:
 • 27:8=3. (մն․3)
 • 45:4=11. (մն․3)
 • 23:3=7․ (մն․2)
 • 17:6=2․ (մն․5)

2.

 • 192:8=24
 • 110:5=22
 • 945:9=105
 • 770:7=110
 1. Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։ Պատ․՝ 12
 2. Արտահայտությունը ներկայացնել բազմապատկման բաշխական օրենքով և հաշվել արտահայտության արժեքը՝
 • 25×4 + 7×4=4x(25+7)=128
 • 4×27 + 4×73=4x(27+73)=100
 • 5×87 + 5x 10 +5×3 =5x(87+10)=97
 • 415 x 2 + 415 x 3 + 415 x 5 =415x(2+3+5)=4150

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s