08.11.2021

 1. Հաշվե՛ք թվային արտահայտության արժեքը.
 • (379 + 621) : 125 + (94 — 31) x 8 =1) 379+621=1000 2) 94-31=63 3) 1000:125=8 4) 63×8=188 5) 188+8=196.
 • (32 x 5) x 4 + (600 : 100) : 3=1) 32×5=160 2) 600:100=6 3) 160×4=640 4) 6:3=2 5) 640+2=642.
 1. Կազմե՛ք թվային արտահայտություն և հաշվե՛ք նրա արժեքը.
 • 28 և 81 թվերի արտադրյալը՝ բաժանած 212 և 149 թվերի տարբերությունը 1) 2268 :63=36
 • 112 և 14 թվերի քանորդը՝ բազմապատկած 901 և 876 թվերի տարբերությամբ: 1) 8×25=200
 • Իմ կազմածը
 • 25 և 10 թվերի արտադյալ բազմապատկած 400 և 200 թվերի տարբերությունը։
 • 1) 25×10=250 2) 400-200=200 3) 250:200=1(մն․21)
 1. Առաջադրանքը գրի՛ առեք թվային արտահայտության տեսքով, այնուհետև հաշվե՛ք նրա արժեքը.
 • Յոթանասունի և երեսունչորսի տարբերությունը փոքրացնել երեք անգամ։ 12։
 • Քառասունչորսի և տսանմեկի քանորդը մեծացնել հարյուր երեսուներկու անգամ։ 528։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s