Աքրոստիկոսներ մայրիկ բառով

Մ-մայրիկին իմ սիրելի

Ա-ամպերի չափ եմ սիրում

Յ-յասաման եմ հավաքել

Ր-րոպեներն եմ ես հաշվում

Ի-իսկ երբ նա տու կմտնի

Կ-կնվիրեմ ես նրան։

Մ-մայրիկս ինձ շատ է սիրում

Ա-ամեն օր իր ջերմությամբ

Յ-յուրահատուկ քնքշությամբ

Ր-րոպեներ շարունակ

Ի-ինձ իր գիրկն է նա առնում

Կ-կարդում հեքիաթ անհամար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s