Պարապմունք 82

1. Տասնորդական կոտորակները գրիր կոտորակի տեսքով, հետո կատարիր գործողությունը.
2,3+1,4=23/10+14/10=37/10=3,7
1,4+4,5=14/10+45/10=59/10=5,9
1,12+12,34=112/100+1234/100=1346/100=13,46
20,09+1,01=2009/100+101/100=2110/100=21,10
101,2+1,92=1012/10+19/10=1031/10=103,1
3,45+13,55=345/100+1355/100=1700/100=0,017
1,2345+2,2345=12345/10000+22345/10000=34690/10000=3,4690
1,2+0,21=12/10+21/100=33/10=3,3
41,34+1,777=4134/100+1777/1000=5911/1000=5,911

2. Տասնորդական կոտորակները գումարիր սյունաձև

1,25+1,25=2,5
3,01+4,02=7,03
4,45+1,111=5,561

3,67+3,03=09,08

26,29+1,99=28,28
17,14+15,16=32,30
23,24+25,277=48,517

3.Գրիր 10  հատ տասնորդական կոտորակ, դասավորիր աճման կարգով։

2,3: 4,5: 8,9: 6,5: 7,8: 6,5: 9,5: 3,6: 9,7: 8,4:

2,3: 3,6: 4,5: 6,5: 7,8: 8,4: 8,9: 9,5: 9,7:

4. Գրիր 10  հատ տասնորդական կոտորակ, դասավորիր նվազման կարգով։

2,3: 4,5: 8,9: 6,5: 7,8: 6,5: 9,5: 3,6: 9,7: 8,4:

9,7: 9,5: 8,9: 8,4: 7,8: 6,5: 4,5: 3,6: 2,3:

5. Գրիր 10  հատ տասնորդական կոտորակ, յուրաքանչյուրը գրիր, թե որ բնական թվերի միջև է գտնվում։ օրինակ
1,456-ը գտնվում է 1 և 2 բնական թվերի միջև։

2,3-2;3

4,5-4;5

8,9-8;9

6,5-6;7

7,8-7;8

6,5-6;7

9,5-9;10

3,6-3;4

9,7-9;10

8,4-8;9

Խնդիրներ։
6. Հեծանվորդը ժամը մեկին հաստատուն արագությամբ  Ա կետից շարժվեց Բ կետը։ Ժամը երեքին, երբ հեծանվորդը Ա կետից գտնվում էր 24կմ հեռավորության վրա, Բ կետից Ա կետ շարժվեց 44կմ/ժ արագությամբ մոտոցիկլավարը և մեկ ժամ հետո նրանք հանդիպեցին։ Գտեք ԱԲ ճանապարհի երկարությունը։

Լուծում։

24/2=12
24+12=36
36+44=80

Պատ․՝ 80

7. Դասարանում կա 30 սովորող։ ​​Դասարանի յուրաքանչյուր աղջիկ հավաքեց 3կգ թղթի թափոն, իսկ յուրաքանչյուր տղա՝ 5կգ, ստացան 122կգ թղթի թափոն։ Քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա կա դասարանում:

Պատ․՝ 9 աղջիկ և 21 տղա։

8. Մայրուղու եզրին իրարից հավասար հեռավորությունների վրա տեղադրված են լուսացույցեր։ Ավտոբուսը առաջինից մինչև չորրորդ լուսացույցը անցնում է 12 վարկյանում։ Քանի՞ վարկյանում ավտոբուսը կանցնի առաջինից մինչև 16-րդ լուսացույցը, եթե նրա արագությունը մնա անփոփոխ։

Լուծում։

12×4=48 վարկյան

Պատ․՝ 48 վարկյան։

Բջջի կառուցվածքը

Կենդանի օրգանիզմները բաժանվում են երկու խմբի՝ նախակորիզավորերի և կորիզավորների:
Նախակորիզավոր են բակտերիաները և կապտականաչ ջրիմուռները: Դրանց բջիջներում ձևավորված կորիզ չկա: Սնկերի, բույսերի և կենդանիների բջիջներն ունեն ձևավորված կորիզ: Դրանք կորիզավորներ են:
Բջիջներն ունեն տարբեր չափեր և ձևեր: Դրանք հիմնականում տեսանելի են մանրադիտակով: Մարդու օրգանիզմը կազմված է մոտավորապես 200 տեսակի բջիջներից:

Կորիզավոր բջիջը կազմված է բջջաթաղանթից, ցիտոպլազմայից և կորիզից:
Բջջաթաղանթը կատարում է պաշտպանական դեր: Նրա միջով բջիջ են ներթափանցում ջրում լուծված որոշակի նյութեր, և հեռացվում են բջջի համար ոչ պիտանի նյութերը: Բջջաթաղանթի ներքին շերտը պլազմային թաղանթն է: Բույսերի բջիջների պլազմային թաղանթն արտաքինից ունի ամուր բջջապատ:
Պլազմային թաղանթի տակ անգույն, մածուցիկ, կիսահեղուկ ցիտոպլազման է: Ցիտոպլազմայում են տեղակայված բջջի օրգանոիդները և կորիզը:
Բջջի ամենախոշոր բաղադրամասը կորիզն է, որը սովորաբար լինում է բջջի կենտրոնում:
Բուսական բջիջներին բնորոշ են հատուկ օրգանոիդներ՝ պլաստիդներ: Բույսերի տերևներում կան կանաչ պլաստիդներ, որոնք տերևներին կանաչ գույն են տալիս: Գազարի բջիջներում պարունակվում են նարնջագույն պլաստիդներ, հասունացած պտուղներում՝ կարմիր, դեղին պլաստիդներ: Բույսի անգույն մասերում՝ արմատներում, պալարներում, պարունակվում են անգույն պլաստիդներ:
Բջջին բնորոշ է կիսվելու ունակությունը: Այդ կերպ բջիջը բազմանում Է: Այս երևույթը բոլոր կենդանի օրգանիզմների վերարտադրման հիմքն է:
Լրացուցիչ՝ 1. Բջջի կառուցվածքը և Բակտերիաներ

Հարցեր՝

1. Որո՞նք են բջջի հիմնական կառուցվածքային մասերը:

Կորիզավոր բջիջը կազմված է բջջաթաղանթ 


2. Ի՞նչ գույնի պլաստիդներ կան բուսական բջջում:

Բույսերի տերևներում կան կանաչ պլաստիդներ, որոնք տերևներին կանաչ գույն են տալիս: Գազարի բջիջներում պարունակվում են նարնջագույն պլաստիդներ, հասունացած պտուղներում՝ կարմիր, դեղին պլաստիդներ: 
3.Որտե՞ղ կարելի է հանդիպել բակտերիաների:Ի՞նչ գիտեք բակտերիաների  մասին: Ի՞նչ օրգանիզմներ են դրանք: Տեսանյութ պատրաստիր:

Բակտերիաները  տարածված են գրեթե ամենուրեք՝ մյուս կենդանի օրգանիզմների հետ կազմելով կենսոլորտը:

Բակտերիաներն ունեն կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկությունները՝ աճ, զարգացում, նյութափոխանակություն, բազմացում և այլն:

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Կետադրում ենք։

Կար-չկար  մի իմաստուն մեծ  խելքով, աշխարհի  չար ու բարուց  հասկացող:  Կյանքն  անցկացնելով  մարդկանց  մեջ  իմաստունն  ուսումնասիրում էր  նրանց ցավով  համոզվելով, որ  ավաղ  բանական  էակը  հաճախ  զուրկ է  մեծահոգությունից, եսամոլ է, անձնապաշտ  և  վշտանում էր դրա  համար:
Մի անգամ իմաստունը լսեց, որ  իբր մի հարուստ  մարդ  կա` շռայլ  ու կարեկից:
Ուզում եմ  ինքս  համոզվել մտածեց նա, որոշելով  այցելել  հարուստին:
Հագնելով  ցնցոտիներ նա  մեծատունի մոտ  գնաց:  Վերջինիս  տեսնելով  ցնցոտիների մեջ  մերկությունը, մի կերպ  ծածկած մարդուն  խոժոռադեմ  նայեց  և  հեռացավ  դուռը  շրխկացնելով` անկոչ  հյուրի  երեսին:

………….

Նա  սաստիկ  ձանձրանում էր. գյուղն  իր տեղը  չէր  ու ինքն էլ  այլ  պլաններ էր  ուղեղում  փայփայել: Ամուսինը չէր  հետաքրքրվում  թատրոնով  կամ  ձիարշավով, գրականությամբ  կամ  սուսերամարտով, մինչդեռ  ինքնաբավ  ժպտում էր  նայելով  իր  կնոջը:  Ի՞նչը  ստիպեց  ընդառաջ  գնալու  ամուսնու  անհեթեթ  առաջարկին, Էմման չէր կարողանում  բացատրել:  

Պարապմունք 79 Թեմա՝ Տասնորդական կոտորկաների համեմատումը։

 1. 1,2 < 3,51
 2. 0,23 > 0,123
 3. 0,6 < 3,02
 4. 7,125 > 0,48007
 5. 6,23 < 7,5
 6. 8,2001 < 9,00007
 1. 6,35 > 5,19
 2. 7,48 < 7,51
 3. 2,52 < 2,53
 4. 17,49 > 17,5
 1. 7,5 = 7,50
 2. 8,5 ≠ 9,1
 3. 0,48 ≠ 0,4
 4. 0,25 ≠ 0,2500
 5. 7,48 ≠ 7,481
 6. 3,1 ≠ 2,99
 1. 3,59 < 7,1
 2. 6,28 > 6,9
 3. 0,4 < 0,51
 4. 72,7 > 7,27
 5. 4,1234 > 4,1231
 6. 12,39 > 1,2399
 1. 2,078 < 2,780
 2. 3,205 > 3,025
 3. 7,250 > 7,205
 4. 4,290 < 4,295
 5. 12,4 < 12,41
 6. 15,129 > 15,1
 1. 6,92 > 6,9
 2. 1,2 < 1,999
 3. 72,39 > 7,239
 4. 0,48 > 0,4711

Մայրենի 09.03.2023

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

 • Գրում ենք մեր մտքերը հետևյալ թեմայով.
  • Տոն, որը միշտ ինձ հետ է…

Տոնը, որը միշտ ինձ հետ է, Նոր Տարին է: Ես շատ եմ սիրում Նոր Տարվա օրը, քանի որ այդ օրը բոլորը հավաքվում են և լավ օր են անցկացնում: Նաև ես շատ եմ սիրում տոնածառը զարդարել: Նաև ես սիրում եմ նվերներ բացել: Իմ կարծիքով միայն Նոր Տարվա օրվա տխուր բանը այն է, որ նոր տարի է գալիս:

Ամփոփում

1.Բերե՛ք բնական և արհեստական աղբյուրների մի քանի օրինակ:Բնական աղբյուրներն է՝աստղերը, կայծակը, Արեգակը, միջատներ և որոշ բակտերիաներ:Լույսի աղբյուրները լույսն արձակում են բոլոր ուղղություններով:Բազմաթիվ դիտումների և փորձերի միջոցով հաստատվել է, որ թափանցիկ միջավայրում լույսը տարածվում է ուղղագիծ:
2. Ի՞նչ գույնի ճառագայթներից է բաղկացած սպիտակ լույսը:
Եթե պատկերված բոլոր գույնի լույսերը խառնենք իրար, ապա կստացվի սպիտակ լույս:
3. Տատանումների ի՞նչ հաճախականության սահմաններում է մարդն ընկալում ձայնը:Մենք ընկալում ենք տարբեր ձայներ՝ առվակների կարկաչը, տերևների սվսվոցը, մարդկանց և երաժշտական գործիքների ձայները
4. Նկարագրե՛ք մարդու կողմից ձայնի ընկալման ընթացքը:
Ձայնը առաջանում է մարմինների կամ նրանց մասերի տատանումների ժամանակ։

5. Ինչքա՞ն է նորմալ աչքի լավագույն տեսողության հեռավորությունը:Նորմալ աչքի համար լավագույն տեսողության հեռավորությունը մոտ 25 սմ է: Այդ հեռավորության վրա մենք առարկան տեսնում ենք առանց աչքը լարելու: Ավելի փոքր հեռավորությունների վրա աչքն էապես լարվում է:

Օтправляемся в путешествие

1.Ответьте на вопросы

 1. Кто из вас хотел бы отправиться в кругосветное путешествие?

Я бы хотела побывать во Франции. Потомучто Франция очень красивая страна.

 1. Правда. что путешествия открывают человеку красоту земли?

Да, а ещё человек изучает землю.

 1. А что вам известно о великих путешественниках и мореплавателях?

Давид Ливингстон 1813-1873

Английский врач и путешественник- пересек Южную Африку с запада на восток, осуществил плавание по реке Замбези, открыл на ней водопад Виктория, исследовал озера Ньяса и Танганьика, описал местные виды растений и животных.

Джеймс Кук 1728-1779

Именно этому английскому путешественнику приписывают открытие материка Австралия. Мореплаватель, капитан Кук, был выдающимся исследователем трех океанов, первооткрывателем многих неизвестных земель. Его мужество, патриотизм и сейчас толкают путешественников на подвиги в изучении природы Земли.

Руаль Амундсен 1872-1928

Путешественник, который стер огромное количество «белых пятен» на карте мира. Но самым известным его подвигом является покорение Южного полюса. Великому норвежцу принадлежит одно из первых мест в героической плеяде мужественных людей.

Петр Семенов-Тян-Шанский 1827-1914

Совершил два путешествия в Тянь-Шань, составил схему рельефа и высотной поясности этой гигантской горной системы, открыл горные ледники, исследовал высокогорное озеро Иссык-Куль.

2.Прочитайте текст

Персидский поэт Саади считал, что человек должен жить не меньше девяноста лет. Первые тридцать лет он должен, по словам поэта, учиться, получать знания, вторые тридцать лет – странствовать по земле, а свои последние тридцать лет – заниматься творчеством, чтобы оставить людям память о себе своими делами. Саади был прав, но я думаю, что тридцать лет для странствий по земле – это очень мало. Мало потому, что странствия открывают нам красоту земли и своеобразие многих её стран далеко не сразу. Нужно жить, хотя бы недолгое время в тех местах, по которым странствуешь. Путешествия дают человеку большие и разнообразные знания. Чем больше знает человек, тем лучше, тем сильнее он видит поэзию там, где её никогда не найдёт человек с малыми знаниями. В странствиях по земле и по морям воспитываются сильные характеры, рождаются понимание разных народов, широкие и благородные взгляды. Русский писатель Максим Горький называл путешествия самой лучшей высшей школой. Это так. Путешествия дают человеку впечатления и знания такие же живые, как морская вода, как шум лесов, как дыхание цветов и голоса птиц. Если вы хотите стать настоящими сыновьями своей страны и всей земли, то не жалейте на путешествия своих сил и своего свободного времени. Потому что каждое путешествие открывает для вас новое, прекрасное и значительное.

3.Где вы бывали или где бы хотели побывать? Расскажите об этом.

Я была в Россие много раз так-как я родилась там. И ещё я была 1 раз в Грузии. Я хочу побывать в Америке в Италии и во Франции.

4. Прочитайте текст, расскажите, что вы узнали?

Наконец-то осуществилась мечта Христофора Колумба! Целых шестнадцать лет пришлось ему добиваться организации экспедиции. Три парусных корабля отправились из испанского города Палос на запад. После нескольких недель плавания корабли попали в полосу океана, покрытую водорослями. Здесь каравеллы едва двигались. Уставшие и озлобленные матросы решили выбросить Колумба за борт и вернуться домой. Колумб один стоял против толпы, грозившей ему смертью, но он не сдался. Огромное мужество великого человека, его твёрдость и вера в своё дело одержали верх. Матросы послушались его. А через два дня после этого, утром 12 декабря 1492 года Америка была открыта. Первым островом, который увидели матросы Колумба, был один из Багамских островов. На острове росли высокие пальмы. На ветках сидели разноцветные попугаи. Но больше всего испанцев удивили местные жители. Они не носили одежды, кожа у них была медно-красного цвета, а их головы были украшены перьями. Индейцы сначала со страхом смотрели на белых людей, их корабли и оружие, но вскоре успокоились. Испанцы давали краснокожим жителям острова разноцветные стеклянные бусы, а индейцы дарили им золотые украшения. Продолжив плавание, Колумб открыл ещё два крупных острова: Кубу и Гаити, а также много мелких островов.

5. Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.
1. Сколько лет понадобилось Колумбу для организации экспедиции? Целых шестнадцать лет пришлось ему добиваться организации экспедиции.

2. Что случилось, когда каравеллы попали в полосу океана, покрытую водорослями?

Каравеллы едва двигались. Уставшие и озлобленные матросы решили выбросить Колумба за борт и вернуться домой.

3. Какой остров матросы Колумба увидели первым? 4. Что увидели испанцы на острове?

Первым островом, который увидели матросы Колумба, был один из Багамских островов.

5. Чем обменивались испанцы и индейцы?

Испанцы давали краснокожим жителям острова разноцветные стеклянные бусы, а индейцы дарили им золотые украшения.

6. Напишите сочинение на тему ” Путешествие моей мечты”

Я хочу путешествовать по всем странам и островам. Мне очень интересно что происходит в других странах, островах и.т.д. Я хочу побывать в Америке в Италии и во Франции. Я была в Россие много раз так-как я родилась там. И ещё я была 1 раз в Грузии. Я была на море 1 раз, но надеюсь что этим летом я и моя семя поедем на море в Сочи к моему дяде. А в Америке живёт моя тётя по которой я очень сослучилась.