Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Տրված բառերում մեկ տառը փոխելով` ստացիր նոր բառ և բառարանի օգնությամբ տուր ստացված բառերի բացատրությունները՝

Ականակիտ-ականակիր-ականներով զինված (նավ):

Այգաբաց-այգեբաց-խաղողի վազերը բացելը՝ հողից ազատելը:

Անութ-անոթ-զանազան նյութեր մեջը լցնելու՝ պահելու խորունկ աման:

Աշտանակ-աշտարակ- Շրջանաձև՝ քառակողմ կամ բազմակողմ բարձր ու նեղ կառուցվածք՝ որպես շինության մաս կամ առանձին կառույց:

Բրդել-բրթել-հրել:

Գիրթ-կիրթ-գրագետ

Թափոր-սափոր-կժի նման՝ մետաղյա կամ կավե աման՝ հեղուկների համար:

Կտրիճ-կարիճ-հոդվածոտանիների տիպին պատկանող թունավոր կենդանի, որի տեսակները սարդակերպների դասի մի առանձին կարգ են կազմում, կոր, մամուկ:

Հերկել-հերքել-որևէ պնդումի՝ լուրի ևն կեղծությունը ապացուցել, հաստատել որևէ բանի անճշտությունը, ջրել:

Հրատարակել-հրապարակել-հրապարակ հանել, լուր տարածել, հռչակել:

Շեղբ-շեղջ-կույտ, դեզ, կուտակ:

Սկահակ-ստահակ-սուտ՝ մոլար բաների հակում ունեցող մարդ, խարդախ, նենգ, վատ:

Տարեգրություն-բարեգրություն-բարի գրություն։

Յուրաքանչյուր բառաշարքում ընդգծել 5 բարդ ածական.
ա. պարսպապատ, հոգեպես, լիտրանոց, ամրակուռ, ձյունապատ, հանդարտ, մեծաշուք, դատարկ, նարնջագույն, ճերմակ
բ. խուճուճ, նկարազարդ, ոսկեհուր, հավասար, դեղնակարմիր, ձվաձև, կիսաեփ, դժբախտ, երիտասարդական
գ. նրբաթերթ, շեղակի, ծանրաշարժ, եռալեզու, առհավետ, սրածայր, համընթաց, ստահակ, հավերժ, պատրաստ:

Յուրաքանչյուր բառաշարքում ընդգծել 5 ածանցավոր ածական.
ա. բյուրեղյա, քնքուշ, ընկերական, դժվար, դժբախտ, ողորկ, դիպուկ, շքեղ, քաղցր, օտար
բ. նազելի, նիհար, մեծագույն, վստահ, դժգոհ, հարմար, խոսուն, բարի, գեղեցիկ, լիուլի
գ. բարի, մթին, պակաս, լավագույն, անգույն, կապույտ, ապաշնորհ, կոպիտ, գունավոր, վարար
դ. վարակիչ, օգտակար, վարարուն, ուրախ, ծարավ, հզորագույն, պղտոր, հրեղեն, վճիտ, գունատ:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s