Ամփոփում մաթեմաթիկա

1.Քեզ դուր եկած ամենասիրելի թեման, հիմնավորումը։ Տասնորդական կոտորակները, քանի որ այն շատ հեշտ էր և շատ հետաքրքիր թեմա էր։
2.Ինչ նոր բան իմացար։ Ես այս ամբողջ տարվա ժամանակ շատ բաներ իմացա մաթեմատիկայի դասաժամերի ընթացքում։
3.Դասի դժվարությունները։ Ես դժվարություններ չունեմ։
4.Քեզ ինչ տվեց առարկայի ուսուցումը։ Ինձ առարկայի ուսուցումը շատ բաներ տվեց։
5.Ինչ նոր համակարգչային ծրագիր իմացար։ Ես իմացա GeoGebra ծրագրի մասին։
6.Ինչ կփոխեիր դասապրոցեսում։ Ոչմիբան, քանի որ մեր դասաժամերը միշտ շատ լավ են անցել։
7.Ինչ առաջարկ  ունես։ Առաջարկ չունեմ։
8. Առավաելագույնը տաս միավորով գնահատիր այս տարվա կատարածդ աշխատանքը։ Իմ կարծիքով 9։

Պարապմունք 114 (Ամփոփում)

Սա իմ ուսուցչուհու բլոգն է-Լիաննա Հակոբյան։
Սա իմ մաթեմատիկայի բաժինն է-Մաթեմատիկա 6րդ դասարան։

Մենք մեր մաթեմատիկայի դասերին տարբեր և շատ հետաքրքիր թեմաներ ենք անցել։ Մաթեմատիկան նաև իմ ամենասիրելի դասերից մեկն է։ Իմ ամենասիրելի թեման դա տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը են։

Ահա իմ աշխատանքը տասնորդական կոտորակների վերաբերյալ-Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը։

Պարապմունք 113

1. Նշվածներից  ո՞րն  է   4645/1000  տասնորդական  կոտորակի  դիրքային  գրառումը:                                                                                        

ա)0,4645

բ) 4,645

գ) 46, 450

դ) 4645,000

2.  Ո՞րն  է  0,087  տանորդական  կոտորակի  սովորական   կոտորակով   գրելու  տեսքը:                                                                                      

ա) 87/100                           
բ) 87/10                               
գ) 87/(1000)                          
դ) 87/10000

 3.  Նշվածներից  ո՞րն  է  երեսունմեկ   ամբողջ   տասնութ   հարյուրերորդականը:     

ա) 3,118                               
բ) 0,3118                                
գ) 31,18              
դ) 3118,0

4. Ի՞նչ   թվանշան  է  գրված   310,8745  տասնորդական  կոտորակի  տասնորդականների  կարգում:   

ա) 1                                     
բ) 10                                       
գ) 8                                 
դ) 7

5. Կատարել  գործողությունը: 

   ա) 0,0169.100=1,69

   բ) 2717,5:1000=2,7175

6.  Կատարել  գումարումը:                

   ա) 0,135+14=14,135                                                                          
  բ)  19,8+4,3=24,1

7.  Համեմատել  կոտորակները:  

    ա)   8,069<8,123                                                գ) 6,70=6,700

     բ)  -11,29>-11,3                                                 դ)   -4,008>-4,2

8. Կատարել  բազմապատկում.

    ա)   5,042   .  (-3,01)=-15,17642                                                                  
    բ)  -8,42 . 2,35=-19,787

9.Կատարել  բաժանում.   

ա)   6,15 : 0,3=20,5                                                                                
բ)  2,35 : 0,05=47

10. Լուծիր խնդիրը։
Եթե  մտապահված  թվին  գումարենք  3, գումարը  բազմապատկենք  2-ով  և  արտադրյալից  հանենք 46 , ապա  կստանանք  60: Գտեք մտապահած թիվը։

Լուծում։ 1․ 60+46=106

106÷2=53

53-3=50

Պատ․՝ 50

Պարապմունք 112

Հարցեր կրկնողության համար

1.

1.Կատարեք գումարում.

ա/    =3,8                      բ/ =20,2

2.Կատարեք հանում.

ա/  =22,  70           բ/ =14,63

3.Արդյոք հավասա՞ր են հետևյալ թվերը.

  ա/  այո հավասար են                                              
բ

4. Համեմատել կոտորակները.

   ա/     3,5>4,6                                          
  բ/    2,7<4,6

     5.  Համեմատել կոտորակները.

   ա/        

0,6>0,5                                         բ/                                      

7,12<7,27

6. Կոտորակները գրել դիրքային գրառմամբ:

ա/   =1,54                                  բ/ =35,416

7.Այս կոտորակներից որո՞նք են   տասնորդական կոտորակներ.

ա/             բ/            գ/            դ/  

8. Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի՝ ստորակետից հետո եղած բոլոր կարգերը․

հազարյակ հարյուր հազարյակ տաս հազարյակ

9. Համեմատել   տասնորդական կոտորակները.

ա/    =                     բ/   =


10. Կազմել  խնդրի հավասարումը և լուծել:

Մտապահել են մի թիվ, ավելացրել են 8  և ստացել 30:

x+8=30

x=22

Պարապմունք 111

Հարցեր կրկնողության համար
1. Կատարիր գործողությունը․
ա) 0,5 + 0,345=0,845
բ) 1,3 + 0,416=1,716
գ) 4,2 : 0,2=21
դ) 14,4 : 1,2=12
ե) 1,47 − 0,84=0,63
զ) 5,12 − 2,094=3,026

2. Կատարիր գործողությունը․
ա) 8,5 · 10=85
բ) 0,68 · 10=6,8
գ) 0,9 · 1000=900
դ) 1,8 · 1000=1800

3. Լուծիր  հավասարումը.
ա) 2x + 3x  = 45

5x=45

x=45/5=9


բ) 2x + 5 + 3x  = 70

10x=70

x=70/10=7


գ)12x − 3 = 45:

12x-3=45

12x=45+3

12x=48

x=48/12

x=4

4. Լուծիր խնդիրները.
ա) Երկու գյուղերի միջև եղած հեռավորությունը 18 կմ է։ Ճանապարհորդն անցավ 5 անգամ ավելի, քան մնաց անցնելու։ Քանի՞ կմ  նա անցավ։

5x+x=18

6x=18

x=18/6=3

3×5=15

բ) Սովորողը  հաշվեց, որ օրվա անցած մասը 2 անգամ քիչ է մնացած մասից։ Ինչքա՞ն ժամանակ է անցել օրվա սկզբից։

2x+x=24

3x=24

x=24/3=8

գ) Եղբայրը և քույրը հավաքում են բացիկներ։ Եղբոր մոտ 2 անգամ ավելի բացիկներ կան, քան քրոջ մոտ, իսկ ընդամենը նրանք ունեն 60 բացիկ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը քանի՞ բացիկ ունի։

2x+x=60

3x=60

x=20q

2×20=40exp

դ)Երկու թվերի գումարը 201 է, իսկ տարբերությունը՝ 99։ Գտեք այդ թվերը։

5. Կատարիր գործողությունը
ա) 389−229=160
բ) −31−21 
գ) −6+5=-53
դ) 2−700=-698
ե) 50−20−30=0
զ) 41+101−888+12=-734
զ) −2−2+5+2+2-5=0

Պարապմունք 106

Տասնորդական կոտորակներ, ամփոփիչ աշխատանք:

1.Տասնորդական կոտորակները գրիր դիրքային գրառումով:
1/100=0,01
12/100=0,12
3412/1000=3,412
25893/10=2589,3
-28/1000=-0,028

2.Տասնորդական կոտորակների դիրքային գրառումը ներկայացրու սովորական կոտորակի տեսքով:
2,5=25/10
0,25=25/100
-3,60=-360/100
12,567=12567/1000

3.Համեմատիր.
1,25<1,3
-0,24=0,240
1,28<12,8
0,09<0,9
4. Տասնորդական կոտորակները ներկայացրու իրեն հավասար այլ տասնորդակա կոտորակի տեսքով.
0,26=0,260
1/10=10/100
34,56=34,056
2,489=2,4809
0,01=0,001
2,30006=3,300060

5. Կատարիր գործողությունը.
ա) 2+0,38=2,38
բ) -100+(- 0,096)=1,096
գ) 4,88+1,10=5,98
դ) 0,245+0,2=0,445


6. Կատարիր գործողությունը.
ա) 3,56 – 2,14=1,42
բ) 111,782 – 111,6=0,182
գ) 0,625 – 0,1=0,525
դ) 81,22 – 82=0,78


7. Կատարիր գործողությունը.
ա) 1,037 – 1=1036
բ) 8,002 – 8=7994
գ) 107,03 – 56=51,03
դ) 3,263 – 2=3261

8. Կատարիր գործողությունը.
ա) 6,251 ⋅ 7=43,757 
բ) 14,55 ⋅ 2,1=29,10
գ) -7,8⋅ 1,2=-94,32
դ) 0,302 ⋅ 5=1,510

9. Կատարիր գործողությունը.
ա) 8,36 ։ 2=4,18
բ) 10,5 ։ 7=1,5
գ) 40,25 ։ 2,3=17,5
դ) 35,601 ։ 0,01=3 560,1

10. Կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները, հետո  համեմատե՛ք ստացված  թվերը.
ա) 0,136=0,144=0,140=0,140
դ) 12,129<12,131=12,120<12,130
բ) 2,254>2,256=2,260>2,250
ե) 7,9951=8,0049=8,0000=8,0000