02.02.2021

1.Համեմատիր թվերը.

452<478

2587>2475

854>652

2.Կատարիր բաժանումը.

4280:20=214

560:7=80

3.Կատարիր բազմապատկումը.

12×14=168

21×41=861

4.Գտիր անհայտ բաղադրիչը.

108:12=9

18×27=396

450:5=90

5. Մարդատարն անցավ 400 կմ, իսկ բեռնատարը նույն ժամանակում անցավ 200 կմ-ով պակաս: Քանի՞ կմ անցավ բեռնատարը:

Լուծում։ 400-200=200

Պատ․՝ Բեռնատարը անցավ 200 կմ։

30․10․2020

30.10.2020

Առաջադրանքներ   Ամփոփում

1.Հաշվիր արտահայտության արժեքը.

8415 – 419=7996

2.Գրիր այն հնգանիշ թիվը, որի հազարավորը 5 է, միավորը 3, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 7 են:

75773

3.Թիվը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

32058=3×10000+2×1000+0x100+5×10+8×1

4.Արտահայտիր դեցիմետրերով.

12 մ=1200

61 կմ =6100

5.Հաշվիր արտահայտության արժեքը.

418 + 72 : 3 + 112=554

1.72:3=24

2.24+418=442

3.442+12=554

6.Հաշվիր՝

121 : (175 -164)=11

1.175-164=11

2.121:11=11

7.Օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով. 

175 + 41 + 25 +759=25+41+175+759

8. Գրքում կա 89 էջ: Արմենը 3 օր կարդում է այս գիրքը, օրական կարդալով 6 էջ:Քանի՞ էջ մնաց կարդալու Արմենին:

Լուծում։  1.3×6=18

                2.89-18=71

Պատ․՝ 71 էջ

27․09․2020

Առաջադրանք 25.09.2020

1. Երկու եղանակներով գրիր թվերը կարգային միավորների գումարի տեսքով:

8264 = 8 x 1000 + 2 x 100 + 6 x 10 + 4

32786 = 3 x 10000 + 2 x 1000 + 7 x 100 + 8 x 10 + 6

4632 = 4 x 1000 + 6 x 100 + 3 x 10 + 2

785612 = 7 x 100000 + 8 x 10000 + 5 x 1000 + 6 x 100 + 1 x 10 + 2

2. Գտիր ամենափոքր քառանիշ թիվը, որի գրառման մեջ օգտագործվում են միայն 3, 4 և 8 թվանշանները (բոլոր երեք թվանշանները պետք է մասնակցեն): 3348

3. Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով.

Օրինակ` 4 հազ. + 1տ. + 6մ. = 4016

7 հազ. + 3տ. + 5մ. = 7035

6 հազ + 4հ. + 8տ + 9 = 6489

700000 + 50000 + 6000 + 70 + 6= 756076

30000 + 7000 + 9= 37009

4×10000 + 8×1000 + 2×100 + 4×10 + 1×1= 48240

9 x1000 + 5×100 + 6×10 + 7×1 = 9567

4. Ի՞նչ կկատարվի 2014 թվի հետ, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 9-ով: 2914

b) Ի՞նչ կկատարվի 4125 թվի հետ, եթե նրա գրության չորրորդ կարգում գրված թվանշանը մեծացնենք 2 անգամ: 8125

23․09․2020

Թեմա՝ գործողությունների կատարման կարգը արտահայտության արժեքը հաշվելիս:

Թվային արտահայտությունների արժեքները ճիշտ հաշվելու համար կարևոր է գործողությունները կատարել ճիշտ հերթականությամբ:

1) Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են:

2) Բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են:

3) Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են, քան գումարումն ու հանումը:

 Առաջադրանքներ

 1. Հաշվիր

 8592-657+124567-7025=125477

5100:5x 40:20=2040

33600:60:70×22=176

 • Տրված թվերը ներկայացրե՛ք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

Օր. 576 = 5 h. + 7 տ. + 6 մ.

 • 24=2 տ․ + 4 մ․
 • 267=2 հ․ + 6 տ․ + 7 մ․
 • 3254=3 հ․ + 2 հ․ + 5 տ․ + 4 մ․
 • 10201=10 հ․ + 2 հ․ + 0 տ․ + 1 մ․
 • Արտահայտի՛ր

Սանտիմետրով

5 մ – 500 սմ

35 դմ – 350 սմ

25մ 7 սմ – 257 սմ

4 մ 5 դմ 6 սմ – 456 սմ

Մետրով

5 կմ – 5000 մ

23 կմ 235 մ – 23235 մ

318 կմ 16 մ – 31816 մ

400 կմ 4 մ – 400004 մ

3.Երկու արկղում կար հավասար քանակությամբ խնձոր: Երբ առաջինի կեսը վաճառեցին, այնտեղ մնաց 12 կգ-ով քիչ, քան երկրորդում: Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր կար յուրաքանչյուր արկղում նախքան վաճառելը:

23․09․2020

Տնային առաջադրանք 23.09.2020

1.Հաշվիր արտահայտության արժեքը.

4290 +513=4803

4541-872=3669

320*10=3200

4200:20=210

2. Կազմիր արտահայտություն և գտիր.

50-ից 70 անգամ մեծ թիվը 3500

1097 և 3012 թվերի գումարը 4109

3. Սիման գրքի համար վճարեց 2400 դրամ, իսկ տետրի համար ` 3 անգամ քիչ: Որքա ՞ն վճարեց այդ գնումների համար:

Լուծում։ 2400։3=800

Պատ։80

4. Կարենը 8 տարեկան է, իսկ հայրիկը 4 անգամ մեծ է Կարենից: Քան ՞ի տարով է Կարենը փոքր հայրիկից։Լուծում։

1․ 4 x 8=32

2․ 32 – 8=24

Պատ։24 տարով։

23.09.2020

Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

 1. Տրված է 2584 քառանիշ թիվը:

Որոշիր այս թվի հազարավորների կարգում գրված թվանշանը:

Պատասխան՝ 2

2. Որոշիր, թե 1024363 թվի գրառման մեջ ո՞ր կարգում է գրված 6 թվանշանը:

Տեղադրիրհետևյալբառերիցմեկը՝միավորներիտասնավորներիհարյուրավորներիհազարավորների, …:

Պատասխան՝ տասնավորների:

3. Պարզիր, թե 301138 վեցանիշ թվի գրառման մեջ ո՞ր կարգում (կարգերում) է գտնվում 3 թվանշանը: Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը:

 • հարյուրավորների
 • տասնավորների
 • միավորների
 • տասհազարավորների
 • հարյուրհազարավորների
 • հազարավորների

4.Պարզիր, թե 379 թվի ո՞ր կարգում է գտնվում 3 թվանշանը:

Տասնավորների կարգում։

Պատասխան՝ թիվը գտնվում է   կարգում:

5. Տրված է 8500 քառանիշ թիվը:

Որոշիր այս թվի կարգերում գրված թվանշանները:

Պատասխան՝

այս թվի միավորների կարգում գրված է `0

այս թվի տասնավորների կարգում գրված է `0

այս թվի հարյուրավորների կարգում գրված է ,5

այս թվի հազարավորների կարգում գրված է `8

6. Գրիր այն վեցանիշ թիվը, որը ունի 6 միավոր, 5 հազարյակ և 4 հարյուրյակ:

Պատասխան ՝ 635416

7. Կատարիր գործողությունները

18+26=44-14=30+28=58-38=20+45=65-47=18

8. <<Երազներ>> գիրքն արժե 2550 դրամ, որը 4520 դրամով էժան է <<Մենք ենք և մեր մոլորակը>> գրքից: Որքան պետք է վճարել այդ երկու գրքրը գնելու համար:

2550:4520=2000

2000+2550=4550

9.

ա) 7637,7630,7623,7616,7609 բ) 7616,7624,7632,7640,7648