Պարապմունք 28

 1. ա) Գտե՛ք 36 թվի 15%-ը: 36×15:100=5,4
  բ) Գտե՛ք այն թիվը, որի 15%-ը 36 է: 36×100:15=240

ա) 3×100:1=300

բ) 40×100:10=4000

գ) 30×100:15=200

դ) 250×100:50=500

ա) Լուծում։ 1․ 16:2×100=800

Պատ․՝ 800

բ) Լուծում։ 1․ 270×100:90=300

Պատ․՝ 300 սիսեռ։

 1. Մեկ կիլոգրամ պանիրը պարունակում է 200 գ սպիտակուց: Քանի՞
  տոկոս սպիտակուց է պարունակվում պանրում:

20%

Պարապմունք 26

1. Ավազանում 600մ3 ջուր կար։ Դրանից 150մ3 -ը արտահոսեց։ Ավազանում եղած ջրի ո՞ր մասն արտահոսեց։

Լուծում:
600:150=4
Պատ.՝ 1/4 մասը:

2. Գրադարանում կա 50.400 գեղարվեստական և 8400 գիտական գիրք։ Քանի՞ անգամ է գրադարանում եղած գեղարվեստական գրքերի քանակն ավելի գիտականների քանակից։

Լուծում
50400:8400=6
Պատ.՝ 6 անգամ:

3. Նախատեսված էր, որ գործարանը մեկ տարում պիտի թողարկեր 12500 մեքենա։ Գործարանը նախատեսված աշխատանքը կատարեց 114 %-ով։ Նախատեսվածից քանի՞ մեքենայով ավելի թողարկեց գործարանը։

Լուծում:
114-100=14
Պատ.՝14%

4.Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան ամբողջ մթերքի 40 %-ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %-ը։ Քանի՞ կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

Լուծում
2000:100×40=800
2000-800=1200
1200:100×30=360
1200-360=840
Պատ.՝840 կգ

5. Գտե՛ք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա`
ա) 20 %-ը հավասար է 125-ի,

125×100:20=625
բ) 110 %-ը հավասար է 770-ի,

770×100:110=700
գ) 35 %-ը հավասար է 140-ի,

140×100:35=400
դ) 10%-ը հավասար է 100-ի։

1000

6. Ցորենն աղալիս ստացվում է նրա զանգվածի 75 %-ի չափ ալյուր։ Որքա՞ն ցորեն պետք է աղալ 375 կգ ալյուր ստանալու համար։

Լուծում։

500×75/100=375

375×100:75=500կգ

Պատ․՝ 500կգ

7. Ուղղանկյան երկարությունը 18 սմ է, որ նրա լայնության 120 %-ն է։ Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծը։

Լուծում։

66×120/100=18

18×100:120=15

15+15+18+18=66սմ

Պատ․՝ 66սմ

04.05.2022

Առաջադրանքներ

10 ամբողջ 5/12 : 4 ամբողջ 2/3=2ամբողջ13/56
3 ամբողջ 5/12 : 2 ամբողջ 5/6=1ամբողջ7/34
1 ամբողջ 23/24 : 6 ամբողջ 3/4=47/162
4 ամբողջ 3/7 : 10 ամբողջ 2/5=155/364
4 ամբողջ 3/25 : 5 ամբողջ 7/100=412/507
8 ամբողջ 2/11 : 5 ամբողջ 2/3=1ամբողջ83/187
2 ամբողջ 3/18 : 1 ամբողջ 5/12=1ամբողջ162/306
2 ամբողջ 3/36 : 5 ամբողջ 7/24=1․800/4․500

Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում
կստացվի հավասարություն։
2ամբողջ37/84 · 2 ամբողջ 2/5 = 5 ամբողջ 6/7
1ամբողջ37/26 ‧ 4 ամբողջ 3/10 = 2 ամբողջ 3/5
1ամբողջ293/351 · 10 ամբողջ 2/9 = 5 ամբողջ 4/7

 Խառը թվեր

 1. Կատարե՛ք գումարում
 • 12 ամբողջ 4/6 + 7 ամբողջ 1/6 =19 ամբողջ 5/6
 • 2 ամբողջ 5/12 + 10 ամբողջ 5/12 =12 ամբողջ 10/12
 • 3 ամբողջ 13/24 + 1 ամբողջ 3/4 =4 ամբողջ 21/24
 • 4 ամբողջ 3/7 + 11 ամբողջ 2/5 =15 ամբողջ 29/35
 • 12 ամբողջ 3/25 + 6 ամբողջ 17/100 =18 ամբողջ 29/100
 • 9 ամբողջ 2/11 + 5 ամբողջ 2/3 =14 ամբողջ 28/33
 • 20 ամբողջ 3/7 + 1 ամբողջ 5/14 =21 ամբողջ 11/14
 • 20 ամբողջ 1/12 +  8 ամբողջ 7/24 =28 ամբողջ 9/24

2. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի
հավասարություն։

 • 5 44/35 — 1 2/5 = 4 6/7
 • 12 9/10 — 8 3/10 = 4 3/5

3. Հաշվիր 2 2/5 մ, 3 3/5 մ և 4 2/3 մ կողմերով եռանկյան պարագիծը

Լուծում
2 ամբողջ 2/5+3 ամբողջ 3/5+4 ամբողջ 2/3=9 ամբողջ 13/3
Պատ.՝ 9 ամբողջ 13/3 մ

Կոտորակների բաժանում

Թեմա՝ Կոտորակների բաժանումը

1․ Կատարե՛ք բաժանումը

3 : 4/5=

12 : 48/17=

33 : 22/19=

2․ Կատարե՛ք բաժանում

9/23 : 3 =

46/51 : 92=

144/7 : 60=

3․ Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն

25/6 x = 30/16

45/16 = 15/44 x *

72/35 x *= 32/85

4․ Գտե՛ք այն թիվը, որի ՝

5/9 մասը հավասար է 2/3-ի

7/3 մասը հավասար է 125/91-ի

5․ Կատարե՛ք գործողությունները.

10/3 : 15/4 + ( 3/7 + 13/35) x 21/2 =

(25/3 + 7/2 — 16/15) x 3/4 + 8/7 : 3/14=

21․04․2022 ինքնաստուգում

 1. Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի
  • 7/12, 9/4, 1/3 7/12, 27/12, 4/12
  • 4/5, 11/10, 7/15 24/30, 33/30, 14/30
  • 9/14, 25/21 և 1/28 54/84, 100/84, 3/84
  • 1/6, 11/30 և 111/18 15/90, 33/90, 555/90
 2. Գումարե՛ք կոտորակները
  • 8/35+9/35=17/35
  • 38/93+16/93+105/93=159/93
  • 5/72+5/6=5/72+60/72=65/72
  • 1/12 + 5/8=2/24+15/24=17/24
 3. Բազմապատկե՛ք կոտորակները
  • 4/5 x 7/8=28/40
  • 1 x 12/47=12/47
  • 18/5 x 2/3=36/15
  • 14/9 x 3/4=42/36
 4. Համեմատե՛ք կոտորակները
  • 14/8 < 5/14
  • 4/7 < 8/7
  • 1 < 8/7
  • 15/17 < 14/7
 5. Ուղղանկյան լայնությունը 7/2 սմ է, իսկ երկարությունը լայնությունից 5 անգամ մեծ է: Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:
  Լուծում
  1. 5×7/2=35/10 2. (2×7/2)+(2×35/10)=14/2+70/10=140/10 3. 7/2×35/10=245/20
  Պատ.՝ պարագիծ=140/10 սմ
  Մակերես=245/20 սմ

Թեմա՝ Կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը

Կոտորակները բերե՛ք 24-ի հավասար ընդհանուր հայտարարի.

3/2=36/24

5/6=20/24

3/4=18/24

17/6=68/24

13/6=52/24

14/3=112/24

1/12=2/24

5/8=15/24

Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի .

1/6=5/30

8/15=16/30

8/3=32/12

7/12=7/12

1/48=1/48

75/12=300/48

9/50=9/50

24/25=48/50

17․02․2022

Թեմա՝ կրկնություն

 1. Գրե՛ք այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը
  • 1/7+1/7+1/7+1/7=4/7
  • 1/48+1/48+1/48+1/48=4/48
 2. Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրե՛ք սովորական կոտորակները
  • 7/9=1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9
  • 14/5=1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5
  • 28/3=1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3
  • 8/9=1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9
 3. Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյան 5/6 մասը: Լուծում։ 1) 90×5:6=75

4. Քանի՞ դմ է

 • 2/5 մ-ը=4դմ
 • 3/20 կմ-ը=15դմ
 1. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն
  • 6 x 18=(49+5)x2
  • (2x1)x48=96
 2. Կատարե՛ք գործողությունները
  • (93120-3620): (482+234)=125
  • (696259-1435) : (392+2752)=221
 3. Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են հետևյալ կոտորակները
  • 4/3 և 12/36 հավասար չեն
  • 88/16 և 11/2 հավասար են
  • 21/14 և ¾ հավասար չեն
  • 4/3 և 16/4 հավասար չեն
 4. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն
  • 2/5 = 8/20
  • 2/3 = 18/27
  • 7/8 = 21/24
  • 1=2/2

Թեմա՝ Բաժանելիության հայտանիշներ

 1. Առանց բաժանում կատարելու գտե՛ք 10, 205, 360, 537, 896, 1259 թվերի 10-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը: 10։10=(0մն․), 205։10=20(5մն․), 360։10=(0մն.), 537:10=53(7մն․), 896։10=89(6մն․), 1259։10=125(9մն․)։
 2. Առանց բաժանում կատարելու գտե՛ք 76, 83, 245, 189, 800, 384, 554 թվերը 5-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդները:
 3. 4, 59, 28, 896, 562, 10002, 569, 568, 380046, 235, 56689 թվերը բաժանե՛ք երկու խմբի՝ զույգ և կենտ թվեր: Կենտ թվեր-59, 569, 235, 56689։ Զույգ թվեր-4, 28, 896, 562, 10002, 568, 380046։
 4. Ձմեռ պապը երեխաներից ամեն մեկին մի նվեր տվեց, որի մեջ կար այնքան կոնֆետ, որքան որ այդ երեխայի տարիքն էր: Քանի՞ կոնֆետ բաժանեց Ձմեռ պապը, եթե այդտեղ կային 9 երեխաներ, որոնցից բոլորի տարիքները տարբեր էին, ընդ որում ամենակրտսերը 6 տարրեկան էր, իսկ ամենաավագը՝ 14:

Լրացուցիչ

 1. Գտե՛ք առաջին յոթ բնական թվերը, որոնք 3-ի բաժանելիս ստացվում է 2 մնացորդ:
 2. Ծաղկեփնջում 50 կարմիր ու սպիտակ վարդեր կան, ընդ որում կարմիր վարդերը 4 անգամ շատ են սպիտակ վարդերից: Քանի՞ սպիտակ վարդ կա ծաղկեփնջում:
 3. 14, 520, 147, 185, 210, 589, 25660, 25587, 25470, 2588, 14, 1476, 1745, 120 հետևյալ թվերից առանձնացրեք նրանք որոնք առանց մնացորդի բաժանվում են և՛ 10-իմ, և՛ 5-ի, և՛ 2-ի:
 4. Ճամփորդը հեծանիվով 12 ժամում անցավ որոշ ճանապարհ: Որքա՞ն ժամանակում նա կանցնի այդ նույն ճանապարհը մեքենայով, եթե մեքենայի արագությունը հեծանիվի արագությունից երկու անգամ մեծ է:
 5. Քանի՞ անգամ կփոքրանա խորանարդի ծավալը, եթե նրա կողը փոքրացվի երկու անգամ:

07.12.2021 Թեմա՝ Ուղղանկյան մակերես

Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 3600 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝ 40սմ։ Լուծում։ (1) Մակերես=3600:40=90 (2) Պարագիծ=2×40+2×90=260սմ² (Պատ․՝260սմ²)

Ուղղանկյան լայնությունը 23 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 7 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։ Լուծում։ (1) 23+7=30մ (2) Մ=30×23=690մ² (Պատ․՝690մ²)

Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 16 սմ է։ (Պատ․՝ 15սմ², 28սմ², 39սմ², 48սմ², 55սմ², 60սմ², 63սմ², 64սմ²։)

Երբ ուղղանկյան լայնությունը մեծացրեցին 5 սմ-ով, իսկ երկարությունը՝ 10 սմ-ով, ապա ստացված ուղղանկյան պարագիծը հավասարվեց 80 սմ-ի։ Որքա՞ն էր ուղղանկյան պարագիծը։ Պատ․՝ (Պատ․՝50սմ)

Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 2400 սմ2 է, իսկ կողմերից մեկը՝ 30սմ։ Լուծում։ (1) Մակերես-2.400։30=80 (2) Պարագիծ-2×30+2×90=5.580սմ (Պատ․՝5․580սմ)