Պարապմունք 113

1. Նշվածներից  ո՞րն  է   4645/1000  տասնորդական  կոտորակի  դիրքային  գրառումը:                                                                                        

ա)0,4645

բ) 4,645

գ) 46, 450

դ) 4645,000

2.  Ո՞րն  է  0,087  տանորդական  կոտորակի  սովորական   կոտորակով   գրելու  տեսքը:                                                                                      

ա) 87/100                           
բ) 87/10                               
գ) 87/(1000)                          
դ) 87/10000

 3.  Նշվածներից  ո՞րն  է  երեսունմեկ   ամբողջ   տասնութ   հարյուրերորդականը:     

ա) 3,118                               
բ) 0,3118                                
գ) 31,18              
դ) 3118,0

4. Ի՞նչ   թվանշան  է  գրված   310,8745  տասնորդական  կոտորակի  տասնորդականների  կարգում:   

ա) 1                                     
բ) 10                                       
գ) 8                                 
դ) 7

5. Կատարել  գործողությունը: 

   ա) 0,0169.100=1,69

   բ) 2717,5:1000=2,7175

6.  Կատարել  գումարումը:                

   ա) 0,135+14=14,135                                                                          
  բ)  19,8+4,3=24,1

7.  Համեմատել  կոտորակները:  

    ա)   8,069<8,123                                                գ) 6,70=6,700

     բ)  -11,29>-11,3                                                 դ)   -4,008>-4,2

8. Կատարել  բազմապատկում.

    ա)   5,042   .  (-3,01)=-15,17642                                                                  
    բ)  -8,42 . 2,35=-19,787

9.Կատարել  բաժանում.   

ա)   6,15 : 0,3=20,5                                                                                
բ)  2,35 : 0,05=47

10. Լուծիր խնդիրը։
Եթե  մտապահված  թվին  գումարենք  3, գումարը  բազմապատկենք  2-ով  և  արտադրյալից  հանենք 46 , ապա  կստանանք  60: Գտեք մտապահած թիվը։

Լուծում։ 1․ 60+46=106

106÷2=53

53-3=50

Պատ․՝ 50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s