Պարապմունք 112

Հարցեր կրկնողության համար

1.

1.Կատարեք գումարում.

ա/    =3,8                      բ/ =20,2

2.Կատարեք հանում.

ա/  =22,  70           բ/ =14,63

3.Արդյոք հավասա՞ր են հետևյալ թվերը.

  ա/  այո հավասար են                                              
բ

4. Համեմատել կոտորակները.

   ա/     3,5>4,6                                          
  բ/    2,7<4,6

     5.  Համեմատել կոտորակները.

   ա/        

0,6>0,5                                         բ/                                      

7,12<7,27

6. Կոտորակները գրել դիրքային գրառմամբ:

ա/   =1,54                                  բ/ =35,416

7.Այս կոտորակներից որո՞նք են   տասնորդական կոտորակներ.

ա/             բ/            գ/            դ/  

8. Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի՝ ստորակետից հետո եղած բոլոր կարգերը․

հազարյակ հարյուր հազարյակ տաս հազարյակ

9. Համեմատել   տասնորդական կոտորակները.

ա/    =                     բ/   =


10. Կազմել  խնդրի հավասարումը և լուծել:

Մտապահել են մի թիվ, ավելացրել են 8  և ստացել 30:

x+8=30

x=22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s