Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Սա մեր ուսոցչուհու բլոգն է-Մերի Սարգսյան։
Սա իմ մայրենիի բաժինն է-Մայրենի 6րդ դասարան։

Մենք մեր մայրենիի դասերին շատ հետաքրքիր թեմաներ ենք անցել։

Նաև մենք շատ պոեմներ, պատումթյուններ և վեպեր ենք անցել։ Իմ ամենասիրելի պոմեմը դա Թմկաբերդի առումը պոեմն է։

Թմկաբերդի առումը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s